En düşük emekli maaşı alanlara müjdeli haber geldi! En düşük emekli maaşı alanlara müjdeli haber geldi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. Başvurular MAPEG tarafınca değerlendirildikten sonra, ilk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.

İşte İhalenin duyrulan şartları:

1-      İhale ile ilgili usul ve esaslar https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir.

2-    İlan edilen sahaya yapılacak başvuruda istenen belgeler ihale şartnamesinde yer almakta olup ihale teklif mektubu zarfı ve ihale teminat zarfı ayrı ayrı kapalı zarf içinde olmak üzere diğer müracaat evrakları ile birlikte büyük ayrı bir dış zarfa konularak İhale Teklif Dosyası Zarfının oluşturulması, zarfın üzerine gerçek kişiler için teklif verilecek sahanın ili, erişim numarası, müracaatçının adı soyadı T.C. kimlik numarası; tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın ili, erişim numarası, ünvanı, vergi no, vergi dairesi, varsa vekilin adı soyadı, T.C. kimlik numarası bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

3-   İhale teminat miktarı, Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin %20'sinden az olamaz (Her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. Aksi halde teklif geçersiz kabul edilecektir.).

4-   Başvuru belgeleri, http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihte 09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna elden teslim edilecektir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

a) İhalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) İhale teminat tutarı; Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20'sinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise ihalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili banka hesabına yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara Maden Kanunu'nda belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 ay süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7- Müracaatçıların, güncel ihale şartname bedelini ve işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelini Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Banko Önü Tahsilat ve "ATM" tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir.

Maden Sahaları

Editör: Haber Merkezi - SK