KGK’ dan 2025’te Moldova Gagavuzya medya buluşması KGK’ dan 2025’te Moldova Gagavuzya medya buluşması

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' göre  'B' sınıfı ehliyete sahip olanlar, bazı koşullar da  125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olma koşulu,  gereken sağlık şartlarını taşımak ayrıca daha önce geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi geçici ya da  daimi olarak geri alınmamış olmak koşulları aranıyor.

Belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması dahilinde buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere Türkiye sınırları dahilinde  A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen motosikletleri de sürebilecek.

"SERTİFİKALARINI SÜRÜCÜ BELGESİNE İŞLETEBİLİRLER"

İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının birlikte yürütüleceği yönetmeliğe ilişkin şu bilgiler açıklandı:

"Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer."