30 milyonu aşkın çalışanı yakından ilgilendiren Türk İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate indirilecek.

ŞOK Market 20-27 Nisan 2024: Kaçırılmayacak Fırsatlar! ŞOK Market 20-27 Nisan 2024: Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Bazı mesleklerdeki 48 saatlik çalışma süreleri azaltılacağı, yüzde 25, yüzde 50 gibi mesai ücretlerinde de eşitlik sağlanacak.

Bu durumda hükümet, 30 milyonu aşkın çalışanı yakından ilgilendiren kanunda yapacağı değişiklikle, ücretlerden çalışma saatlerine, yıllık ve haftalık tatilden esnek çalışmaya kadar birçok konuda çalışanı merkeze alan düzenlemeler olacak.  Bu kapsamda çalışma saatlerine de yeni ayarlamalar yapılacak. İş kanununda haftalık 45 saat olan çalışma saatinin 40 saate indirilmesi gündemde yer alıyor.  Bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatlerinde düşüşe gidilecek. Yeni düzenleme ise çalışan odaklı olacak. Çalışan güçlendirilerek, dağınık mevzuat toplanacak. Fazla çalışma ücretlerine ilişkin katsayının bir yerde yüzde 50, bir başka yerde yüzde 25 olması gibi dağınıklıklar ortadan kalkacak.

Anayasa hükümleri dışında 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. 2003 tarihli İş Kanunu, 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Türk İş Kanunu’nda haftalık çalışma saati 45 iken, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’nda haftalık çalışma saatleri 48 saat. Basın İş Kanunu’na tabii olanlar işe iade davaları açabiliyor. Yalnız, Deniz İş Kanunu’na tabii olanların böyle bir hakkı olmadığından, farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak.

Düzenlemelerde yeni hak kategorileri genişletilecek. Mevcut haklar korunacak ve çalışan haklarının düzenlenerek gelişmesinin işletmeler de güçlenecek.