Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım sektörünü desteklemek ve ilin tarım potansiyelini artırmak amacıyla çeşitli faaliyet alanlarında çalışmalar yürütüyor. İşte müdürlük hakkında detaylı bilgiler:

Adres: İnönü Mah. 12. Sok. No: 2, ERZİNCAN/Merkez, 24050

İletişim:

Telefon: 0446 214 26 61 - 214 11 27 - 214 11 28

E-Posta: [email protected]

Cuma hutbesinin konusu ne? 23 Şubat Cuma Hutbesi! Beraat Gecesi Cuma hutbesinin konusu ne? 23 Şubat Cuma Hutbesi! Beraat Gecesi

İl Müdürü: Murat Şahin

Faaliyet Alanları: Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün faaliyet alanları şu şekilde sıralanabilir:

İl genelinde tarımsal envanter çalışmaları yapmak ve tarım üretim potansiyelini belirlemek, her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve bu yayınları çiftçilere, tüketicilere ve kendi elemanlarına ulaştırılmasını sağlamak, çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknoloji ve bilgileri çiftçilere ulaştırmak, üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yaparak ilin tarımsal yayım programını hazırlamak ve gerçekleşebilmesi için çalışmalar yapmak, araştırma kuruluşları ile işbirliği halinde deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek, ildeki çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırmak ve çözümleri çiftçilere iletmek gibi faaliyetlerle ilin tarım sektörünü güçlendirmeyi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeyi hedefliyor.