Erzincan merkezde 1 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı

Erzincan merkez, Atatürk Mahallesinde 1 adet arsa Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışa çıkarıldı.

Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğu, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, Atatürk Mahalle, Arslanlı Mevkii, 79 Ada, 293 Parsel, Adresi: Erzincan, Merkez, Atatürk Mah. Arslanlı Mevkii Erzincan Merkez / ERZİNCAN

Yüzölçümü: 408 m2

İmar Durumu:  Var, Yola Mesafesi 5 m, Komşuya mesafesi 3 m, Kat sayısı 3, İnşaat tarzı 1/10000 ayrız nizam 3 kata müsaadeli konut alanıdır. Taks: ,40 Kaks: ,20 Dir.

Kıymeti: 4.292.594,13 TL / KDV Oranı : %10 / Kaydındaki Şerhler:

ÖTV zammı sonrası Erzincan'da güncel akaryakıt fiyatları ÖTV zammı sonrası Erzincan'da güncel akaryakıt fiyatları

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma başlangıç tarih ve saati: 10/09/2024 - 10:13 / Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2024 - 10:13

2.Artırma başlangıç tarih ve saati: 08/10/2024 - 10:13 / Bitiş Tarih ve Saati: 15/10/2024 - 10:13

Editör: Mehmet Yaşar Çiçek