Erzincan merkezde 3 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı

Erzincan merkez Kavakyolu Paşa Mahallesi mevkiinde 3 adet gayrimenkul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışa çıkarıldı.

Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bu illerde konutlar enflasyonun altında kaldı Bu illerde konutlar enflasyonun altında kaldı

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, Kavakyolu Mahalle, Paşa mah. Mevkii, 175 Ada, 2 Parsel,

Adresi: Kavakyolu Beldesi Erzincan / Yüzölçümü: 517,45 m2

İmar Durumu: Yok, Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 19.14 m, İnşaat Derinliği 9.92 m, Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m, Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Ayrık nizam, konut alanı Zemin+2 kata müsaadeli. Kaks(emsal) 1.00 dır. İnşaat ruhsat tarihi 25/09/2007

Kıymeti: 2.787.988,14 TL / KDV Oranı : %10

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma başlangıç tarih ve saati: 02/07/2024 - 10:27 / Bitiş tarih ve saati: 09/07/2024 - 10:27

2.Artırma başlangıç tarih ve saati: 25/07/2024 - 10:27 / Bitiş tarih ve saati: 01/08/2024 - 10:27

Editör: Mehmet Yaşar Çiçek