Erzincan merkez’de uygun fiyata işyerleri satılacak

Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından mülkiyeti belediyeye ait merkez mahallelerde 26 adet işyeri ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Mülkiyeti Belediyeye ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacak.

İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak. İhaleye katılım yoğunluğuna göre çok amaçlı toplantı salonunda yapılacak.

Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati

26 ADET İŞYERİ SATIŞI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR MESKEN VE İŞYERLERİ

Sıra No Bulunduğu
Kat
Bağ.Böl.
No
Niteliği Net Alan Brüt Alan Yön Eklenti Eklenti
Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat
İhale
Tarihi
İhale
Saati
Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel TB-7 Blok
1 Zemin Kat 8 İşyeri 123 m² 145 m² B Depo 8 46,55 ₺5.900.000 ₺177.000 28.05.2024 10:30
Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-8 Blok (3+1)
2 Zemin Kat 7 İşyeri 123 m² 145 m² D Depo 1 46,55 ₺5.900.000 ₺177.000 28.05.2024 10:35
Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-10 Blok (3+1)
3 Zemin Kat 8 İşyeri 123 m² 145 m² B Depo 2 46,55 ₺5.900.000 ₺177.000 28.05.2024 10:40
Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel A Blok İşyeri
4 A Zemin 20 İşyeri 421 m² 382 m² KD-KB ₺8.900.000 ₺267.000 28.05.2024 10:45
Fatih Mah.(Yunus Emre) 1562 ada 2 parsel B Blok Oyşim
5 Zemin Kat 13 İşyeri 256 m² 418 m² D Depo 3 162 ₺4.900.000 ₺147.000 28.05.2024 10:50

YENİ SANAYİ İŞYERLERİ

SıraNo Mahalle No Niteliği Yön Ada Parsel Brüt M² Net M² Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 FATİH 1 İşyeri G 1521 18 174 m² 165 m² ₺3.750.000 ₺112.500 4.06.2024 10:30
2 FATİH 4 İşyeri D 1521 18 179 m² 170 m² ₺3.650.000 ₺109.500 4.06.2024 10:35
3 FATİH 6 İşyeri D 1521 18 179 m² 170 m² ₺3.650.000 ₺109.500 4.06.2024 10:40
4 FATİH 7 İşyeri D 1521 18 179 m² 170 m² ₺3.650.000 ₺109.500 4.06.2024 10:45
5 FATİH 9 İşyeri K 1521 18 174 m² 165 m² ₺3.550.000 ₺106.500 4.06.2024 10:50
6 FATİH 10 İşyeri K 1521 18 174 m² 165 m² ₺3.550.000 ₺106.500 4.06.2024 10:55
7 YOĞURTLU 9 İşyeri D 215 1 122 m² 114 m² ₺3.550.000 ₺106.500 4.06.2024 11:00
8 YOĞURTLU 10 İşyeri D 215 1 122 m² 114 m² ₺3.550.000 ₺106.500 4.06.2024 11:05
9 YOĞURTLU 11 İşyeri D 215 1 122 m² 114 m² ₺3.550.000 ₺106.500 4.06.2024 11:10
10 YOĞURTLU 12 İşyeri D 215 1 122 m² 114 m² ₺3.550.000 ₺106.500 4.06.2024 11:15
11 YOĞURTLU 14 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² ₺3.350.000 ₺100.500 11.06.2024 10:30
12 YOĞURTLU 15 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² ₺3.350.000 ₺100.500 11.06.2024 10:35
13 YOĞURTLU 16 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² ₺3.350.000 ₺100.500 11.06.2024 10:40
14 YOĞURTLU 17 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² ₺3.350.000 ₺100.500 11.06.2024 10:45
15 YOĞURTLU 18 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² ₺3.350.000 ₺100.500 11.06.2024 10:50
16 YOĞURTLU 19 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² ₺3.350.000 ₺100.500 11.06.2024 10:55
17 YOĞURTLU 20 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² ₺3.350.000 ₺100.500 11.06.2024 11:00
18 YOĞURTLU 21 İşyeri B 215 1 122 m² 114 m² ₺3.550.000 ₺106.500 11.06.2024 11:05
19 YOĞURTLU 22 İşyeri B 215 1 122 m² 114 m² ₺3.550.000 ₺106.500 11.06.2024 11:10
20 YOĞURTLU 23 İşyeri B 215 1 122 m² 114 m² ₺3.550.000 ₺106.500 11.06.2024 11:15
21 YOĞURTLU 24 İşyeri B 215 1 122 m² 114 m² ₺3.550.000 ₺106.500 11.06.2024 11:20

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

Bayram öncesi Pazarcılar, ürünlerin fiyatlarına ne dedi? Bayram öncesi Pazarcılar, ürünlerin fiyatlarına ne dedi?

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Bilgi İçin: Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü/ Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN/ Telefon : 444 9 024  Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr     

Kaynak:
Editör Hakkında
Yorumlar