Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yatırımcılara, ‘Sürdürülebilir Şirket Yönetimi’ hakkında seminer verildi.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün düzenlediği, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Proje Koordinatörü Soner Şahan tarafından ‘Sürdürülebilir Şirket Yönetimi’ hakkında yatırımcılara seminer verildi.

Erzincan Osb Destek 1

Soner Şahan'ın ‘Sürdürülebilir Şirket Yönetimi’ hakkında verdiği bilgiler;

Sürdürülebilirlik konusunda, Kar ile Toplumsallık arasında önemli bir dengenin olması gerektiği vurguladı

Strateji belirleme nin temelinde planlama yatar

Vizyon, hedef ve yol belirleme

Misyon, varlığının sebebini ve önceliklerini iyi sunma

Vizyon, çerçevesinde amaçların iyi tespit edilmesi ve belirlenen amaçlara öncelik sırasına göre hedefe ulaşmasını sağlanması.

BÜYÜK SANAYİCİLER NE YAPTI

·         Küçük başladılar; Başarı bir gecede olmaz, bu sıkı çalışma gerektiren bir süreçtir.

·         Odaklandılar, yoğunlaştılar; Rotalarına sahip çıktılar iz bıraktılar.

·         Çalışanlarına DEĞER verdiler; Meraklılara sahip olmak, sorunsuz bir üretim sürecinin anahtarıdır.

·         Verimlilik onların sloganıydı; Verimlilik bir imalat şirketinden daha fazlasını başarılı bir şekilde yönetmenin anahtarıdır.

·         Bir misyonları vardı; Görevlerinin ve farklarının ne olduğunu biliyorlardı.

·         Organizasyonel yapılandılar; Tüm işletme süreçlerini belirleyip bu doğrultuda bir çalışma prensibi edindiler.

Kurumsal dayanıklılık nedir? Kuruluşun karşılaştığı ve karşılaşabileceği istenmeyen olaylara ilişkin bağışıklığını anlamamız gereklidir.

Kurumsal dayanıksızlık nedir? İşletme, kurum ya da kuruluşların beklenmedik olaylara karşı hazırlıksız yakalanıp varlıklarını sürdürememe olasılığı ile karşı karşıya gelmeleridir.

Kurumsal dayanıksızlık belirtileri;

·         Kurumsal vizyon ve misyon belirlenmemiş olması,

·         Kurumsal değerlerin belirlenmemiş olması,

·         Kaynakları maksimum ölçülerde kullanılıyor olması,

·         Planlamaların yetersiz oluşu ve esneklikten yoksun oluşu,

·         İleriye dönük projeksiyon ve senaryoların geliştirilmemiş olması,

·         Merkezci yönetim sisteminin egemen olması,

·         Karar verme mekanizmalarının iyi çalışmıyor olması,

·         İletişim kanallarının iyi işletmiyor olması,

·         Kurumsal performansın ölçütlerinin belirlenmemiş olması

Erzincan Osb Destek 2

 BÜYÜK DEĞİŞİM YARATMADA 8 AŞAMA

1.       İvedilik duygusu oluşturma; Piyasanın ve rekabete dair gerçeklerin incelenmesi ‘ Krizlerin ve büyük fırsatların belirlenmesi ve tartışılması

2.       Rehberlik koalisyonu oluşturma; Değişime önderlik etmeye yetecek güce sahip insanları bir araya getirmek

3.       Vizyon geliştirmek; Bu vizyonu başarmak için stratejiler geliştirmek

4.       Geniş tabanlı eylemler için çalışanları güçlendirmek; Değişim vizyonunu baltalayan sistem veya yapıları değiştirmek

5.       Değişim vizyonunu anlatmak; Yeni vizyon ve stratejileri sürekli anlatmak için mümkün olan her aracı kullanmak

6.       Kısa vadeli kazanımlar elde etmek; Performansta veya kazanımlarda gözle görülür gelişmeler elde etmek için planlama yapmak.

7.       Kazançları konsolide etmek; Yeni projeler, Temalar ve değişim aktörleriyle süreci yeniden canlandırmak ‘ Değişim vizyonunu uygulayabilecek insanları işe almak yükseltmek ve geliştirmek.

BİK Genel Kurulu'ndan İnternet haber sitelerine güzel haber! BİK Genel Kurulu'ndan İnternet haber sitelerine güzel haber!

8.       Yeni yaklaşımlar örgüt kültürüne yerleştirmek; Müşteri ve verimlilik odaklı davranışlar, etkin liderlik ve yönetim aralığıyla daha iyi performans

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Proje Koordinatörü Soner Şahan tarafından ‘Sürdürülebilir Şirket Yönetimi’ hakkında yatırımcılara verilen seminer bu bilgiler çerçevesinde sona erdi.