T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 1 NO'LU TAŞINMAZIN
 Özellikleri           : Erzincan İl, Üzümlü İlçe, Geyikli Mahalle, Köy içi mevkii Mevkii, 447 Ada, 19 Parsel, 
 Adresi                 : Geyikli Mah. Üzümlü  ERZİNCAN
 Yüzölçümü        : 2.210,43 m2
 İmar Durumu    :Yok   , İnşaat tarzı Kısmen Park, Kısmen Yol, Kısmen konut aaır. 
 Kıymeti               : 2.355.326,53 TL
 KDV Oranı           : %10
Artırma Bilgileri 
 1.Artırma
 Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati             : 05/06/2024 - 10:24
 2.Artırma
 Başlangıç Tarih ve Saati  : 03/07/2024 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati             : 10/07/2024 - 10:24


 

#ilangovtr Basın No ILN02028200