T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                  : Erzincan İl, Merkez İlçe, Yeni Mahalle, 40 Ada, 8 Parsel,
Adresi                        : Yeni Mah. Erzincan 
Yüzölçümü                : 255,92 m2
İmar Durumu            :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 7.76 m, İnşaat Derinliği 20.34 m, Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Ayrık nizam Zemin+2 kata müsaadeli Güney cephe yapılaşma sebebiyle bitişik kuzey ve batı kısımları 3 m çekmelidir. Tak:0,40 Kaks:1,20 dir.
Kıymeti                     : 1.919.400,00 TL
KDV Oranı                 : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 25/06/2024 - 10:27
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 18/07/2024 - 10:27

#ilangovtr Basın No ILN02032311