T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/40 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Erzincan İl, Merkez İlçe, Bahçeli Köy, Kurt bağı Mevkii, 140 Ada, 57 Parsel,
Adresi: Bahçeliköy Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 7.494,27 m2
İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı köy yerleşik alanı sınırları dışındadır.
Kıymeti : 1.006.780,23 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:13
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:13
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Bahçeli Köy, Çifte kiliseler Mevkii, 144 Ada, 4 Parsel,
Adresi : Bahçeliköy Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 10.261,91 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Köy yerleşik alanı sınırları dışındadır.
Kıymeti : 2.067.877,48 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:33
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:33
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:33

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Bahçeli Köy, Köy içi Mevkii, 184 Ada, 51 Parsel,
Adresi : Bahçeliköy Köyü Erzincan
Yüzölçümü : 1.202,18 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmar planı sınırlarıiçerisinde DSİ Taşkın alanı ve yol alanı yer aldığı, çoğunlukla olarak ayrık nizam 2 kat olmak üzere mesken konut olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 1.523.494,92 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:43
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:43
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:43

07/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02046777