İ L A N
T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2023/25 Ort. Gid. Satış

Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/05/2023 tarih 2022/1419 esas 2023/954 karar sayılı ilamı ile dava konusu Erzincan, Merkez, Cevizli köyü 115ada, 5-6-7-9-10-11 parsel,  sayılı taşınmazların  Ortaklığın açık Artırma Suretiyle Satılarak giderilmesi için dosya satış memurluğumuza gönderilmiş olmakla,
Hissedar İsmail ÇAĞIRTEKİN  Cemalettin oğlu 1972 D.lu. 10 Collectıon  Poınt ,73  Crouch Hall  Rd London N8 8hf 9985  Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı  yurt dışı adresine çıkartılan davetiyenin adresinde bulunamaması gerekçesiyle iade edildiği, sistemde kayıtlı mernis adresinin aynı olduğu anlaşıldığından  bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, bilirkişi raporlarının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesine Kıymet Takdirine İtiraz davası açabileceğiniz, açmadığınız takdirde taşınmazın dosyamızdan belirlenen kıymet takdiri (değeri) kesinleşeceği ve taşınmazın satışına gidileceği hususu İlanen Tebliğ Olunur.  21/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02047246