Geline koç geleneği Erzincan'da devam ediyor Geline koç geleneği Erzincan'da devam ediyor

Erzincan valiliğinden yapılan açıklamada özellikle vasfını yitirmiş meranın yine tarıma dayalı ekonemiye kazandırılma amacı güdüldüğü vurgulandı. İşte Valilikten yapılan o açıklama: 
'Erzincan Valiliğimizin koordinasyonunda Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından ilimizde oluşturulması planlanan “Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi” ile ilgili olarak vatandaşlarımızı doğru bilgilendirme açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Öncelikle ifade etmek gerekirse yürütülen tüm bu süreçlerde tek amaç “Toplu Sera Bölgesi” oluşturma yoluyla Erzincan ilimizin tarımsal ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktır. Mevcut durumda Erzincan ilimiz yaklaşık 600 dekar sera varlığına sahip olup bu miktar ile Doğu Anadolu Bölgesi ve çevre iller baz alındığında 2. sırada yer almaktadır. Bu açıklamada da detayı verilecek bu proje kapsamında yaklaşık 350 dekar sera bölgesi oluşturulacak olup; 600 dekarlık mevcut sera varlığımız göz önüne alındığında ilimizin sera varlığı tek kalemde %50’den fazla artarak 950 dekara çıkacaktır. Temel gayemiz Erzincan ilimizi bulunduğu bölgenin sera üssü yapmaktır.
Bahse konu proje alanına yönelik olarak 271 dekar alanda Erzincan İl Özel İdaresi, yine aynı alanda bulunan meralardan 232 dekar alanda Erzincan Belediye Başkanlığı “Kontrollü Örtü Altı Tarım (sera)” uygulaması amacıyla tahsis amacı değişikliği talep edilmiştir.
Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediye Başkanlığı’nın “sera-kontrollü örtü altı tarım yapımı” amacıyla yapılan başvurularına istinaden izlenecek yol ve yöntemler 4342 Sayılı Mera Kanunu ve buna bağlı çıkarılan Mera Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. 
Bu doğrultuda Mera Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince İl Müdürlüğümüz görevlileri, İl Özel İdaresi temsilcisi, Belediye temsilcisi, Milli Emlak Müdürlüğü temsilcisi, Kadastro Temsilcisi, Devlet Su İşleri temsilcisi ve iki bilirkişiden oluşan Teknik İnceleme Ekibi tarafından tahsis amacı değişikliği konusunda 07.12.2023 tarihinde İnceleme Raporu hazırlanmış ve sonuç kısmında “tahsis amacı değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğu” belirtilmiştir. Bu işlemler yapılırken bahse konu meralar, Erzincan Merkez Mimar Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer aldığından dolayı bu mahalleye yönelik olarak gerekli görüşler alınmıştır.
Her iki kurumdan yapılan bu tahsis amacı değişikliği talebi mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Komisyonu’na iletilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirilmeler neticesinde bahse konu taleplerin Bakanlık Komisyonu tarafından uygun görüldüğü 12.02.2024 tarihli yazı ile bildirilmiştir. 
Bu işlemler yapılırken her iki kurumdan mevzuat gereği alınması zorunlu olan “ot geliri bedeli” alınmıştır. Bu itibarla Erzincan İl Özel İdaresince 16.02.2024 tarihinde 907.910,64 TL ve Erzincan Belediye Başkanlığınca ise 20.02.2024 tarihinde 791.255,08 TL ot gelir bedeli tahsil edilerek Mera Gelir Hesabına aktarılmıştır. Diğer taraftan bahse konu alanlarda irtifak hakkı doğrultusunda alt kiracılara kiralama yapılacağından dolayı her iki kurum tarafından yıllık brüt kiranın %1’i oranında ayrıca Hazine’ye ödeme yapılacaktır. 

Bu kapsamda Erzincan İl Özel İdaresi’ne tahsis edilen alan 22 parsele, Erzincan Belediye Başkanlığı’na tahsis edilen alan ise 12 parsele bölünmüş; her kurum 20’şer dekarlık iki adet parseli sera olarak kullanmak maksadıyla kendi uhdesinde tutmuştur. Erzincan İl Özel İdaresi geri kalan 20 adet parseli 06.05.2024 tarihinde açık ihale yoluyla alt kullanıcılara kiralamıştır. İhale edilen alanları alan istekliler Erzincanlı olup yine burada ikamet eden vatandaşlarımızdır. Erzincan Belediyesi ise 10 adet parseli Haziran ayı içerisinde açık ihale yoluyla alt kiracılara kiralayacaktır.
Alt kiracılar kiraladıkları bu alan karşılığında tahsis sahibi kuruma aylık kira bedeli ödeyeceklerdir. Diğer taraftan Toplu Sera Bölgesi yapılması amacıyla Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesine tahsis edilen bu alanlarda yapılması zorunlu olan su ve kanalizasyon alt yapısı, sondaj, trafo, tır parkı, kantar, idari bina ve sera parselleri arasındaki ulaşım yolları gibi zorunlu / ortak işler her kurum tarafından kendi bölgesinde yapılacak olup, yapılan bu harcama karşısında oluşacak tutarlar alt kiracılardan kiraladıkları alan büyüklüğüne oranlamak suretiyle ayrıca tahsil edilecektir. 
Bunun dışında alt kiracılar tarafından kiralanan bu yerlerde yapılacak üst yapılar (sera inşaatı) ise alt kiracıların kendileri tarafından yapılacaktır. Bu doğrultuda alt kiracılar Haziran ayında IPARD III kapsamında çağrı ilanına çıkacak olan TKDK hibe programı başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımızın veya diğer kamu kurumlarının hibe programlarına başvuru yapabileceği gibi kendi imkânlarıyla da sera yapabilecektir. Bu itibarla alt kiracılar tamamen kendi istekleri ve yapacakları piyasa araştırmaları doğrultusunda istediği yerden ve istediği firmadan sera inşaatını yapmakta serbest olup buradaki temel görev alt kiracılara aittir. Dolayısıyla üst yapı olan sera inşaatı konusunda Erzincan Valiliğimiz başta olmak üzere Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi veya herhangi bir kamu kuruluşunun görevi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
    Özetle yukarıda da detaylıca ifade edildiği üzere Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesinde temel amacımız Erzincan ilinin tarımsal ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak ve bu yol ile ilimizi bulunduğu bölgenin sera üssü yapmaktır. 
Bu amaçla süreçleri yukarıda detaylıca anlatılan aşamalar sonrasından Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesine yaklaşık 504 dekar alan tahsis edilmiş ve Toplu Sera Bölgesi için zorunlu olarak ayrılması gereken su ve kanalizasyon alt yapısı, sondaj, trafo, tır parkı, kantar, idari bina ve sera parselleri arasındaki ulaşım yolları düşüldükten sonra yaklaşık 350 dekarlık yeni sera alanları oluşturulmuş olacaktır. 600 dekarlık mevcut sera varlığımız göz önüne alındığında ilimizin sera varlığı tek kalemde %50’den fazla artarak 950 dekara çıkacaktır.
Oluşturmayı planladığımız 350 dekarlık bu sera alanında yılın 10 ayı tarımsal üretim faaliyeti yapılacak olup ilk ürün olarak yılda yaklaşık 8.500 ton domates ve ikinci ürün olarak ise yılda yaklaşık 2.000.000 adet marul hasadı yapılacaktır. Bu itibarla yaklaşık 700 kişiye ilave istihdam sağlanacak ayrıca ilimiz ekonomisinde 200-250 milyon TL’lik parasal döngü oluşturulacaktır. 
İlimizde Ekşisu bölgesinde yeni faaliyete geçen jeotermal sera, Valiliğimizce jeofizik etüd çalışmalarına başlanan Jeotermal Sera TDİ OSB ve yeni oluşturulacak 350 dekarlık bu Toplu Sera Bölgesi çalışmaları birlikte düşünüldüğünde ilimiz bölgesel sera üssü olacak ve yakın gelecekte çevre illerimizin sebze ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ilimizden yurt dışına tarımsal ihracatın önü de açılmış olacaktır.
Sadece ve sadece tarımsal kalkınmayı, üretimi ve insanlarımızın istihdamını amaçlayan bu önemli projenin ilk aşamasından bu yana yapılan bütün iş ve işlemler Kamu Hukuku gereği kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmış olup, bundan sonraki süreçlerde de yapılacak olan iş ve işlemlerde aynı hassasiyet gösterilmeye devam edilecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.
 

Editör: Haber Merkezi - SK