Tarım ve Orman Bakanlığı, "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" 14 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından illerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlık Yetkilileri, Erzincan ve Tunceli İl Müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın'ın başkanlığında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda Erzincan ve Tunceli illerinin Tarımsal Üretim Planları masaya yatırılırken sürecin işleyişi hakkında istişarelerde bulunuldu. 

Erzincan’da oto kiralamada ”Fiyatta sınırlama yok, bütçeye göre hizmet var” Erzincan’da oto kiralamada ”Fiyatta sınırlama yok, bütçeye göre hizmet var”

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ; "Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Dünyada yaşanan pandemi, gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemiş, ülkemize komşu bölgelerdeki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da arttırmıştır.

Uzun yıllardır dile getirilen, tüm paydaşların mutabık olduğu devrim niteliğindeki tarımsal üretim planlamasının #ÜretiminÜreticininYüzyılı yaklaşımıyla yola çıktığımız TÜRKİYE YÜZYILINDA hayata geçirilmesi için ilk adımları atıyoruz.
Bu kapsamda Anayasanın 45 inci maddesinde belirtilen “tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak” amacıyla 5488 sayılı Tarım Kanununda yapılan değişiklikle tarımsal üretimin planlanmasında Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Tarımsal üretim planlamasının uygulanmasına yönelik “Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği” 14 Eylül 2023’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında üretim planlaması çalışmalarına başlanmıştır. Yerelden merkeze bir yaklaşım ile kurgulanan planlama sürecinde illerdeki tarımsal üretimle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği il teknik komiteleri kurulmuştur. Teknik komiteler illerin üretim potansiyeli, belirlenen ülkesel ihtiyaçlar, su varlığını ve  iklim değişikliğini gibi kısıtları da dikkate alarak illerdeki ürün desenlerini belirleyerek Bakanlıkta kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna ileteceklerdir. Diğer taraftan üretim planlamasını teşvik etmek için tarımsal destekler ve hibe programları, sübvansiyonlu krediler, sözleşmeli üretim gibiuygulamalarda düzenlemeler yapılmaktadır.

Bakanlık Merkez Birimleri ile üretim planlarının uygulayıcısı taşra teşkilatımızın birlikte hareket etmesi planlama sürecinin başarısı için son derece önemli görülmektedir" denildi.

Düzenlenen toplantıya Hayvancılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığı temsilcileri, Tarım Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Erzincan Ve Tunceli Illerinin Tarımsal Üretim Planları Masaya Yatırıldı (1)