Erzincan’da 1 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı

Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesi Arslanlı mevkiinde 428 m² bahçeli kargir apartman Erzincan İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı.

Erzincan İcra Dairesi, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, Cumhuriyet mahalle, Arslanlı mevkii, 886 Ada, 107 Parsel, bahçeli kargir apartman, 3/16 hissesi.

Adresi: Cumhuriyet Mah. 415/1 Sokak No:23 Merkez / Erzincan

Yüzölçümü: 428 m²

Erzincan Valisi Aydoğdu işittiklerine inanamadı! Çok şaşırdı Erzincan Valisi Aydoğdu işittiklerine inanamadı! Çok şaşırdı

Arsa Payı: 3/16

İmar Durumu: Ayrık nizam 4 kat inşaata müsaadeli, "Konut + Ticaret" sahasında.

Kıymeti: 1.434.375,00 TL / KDV Oranı : %20

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma başlangıç tarih ve saati: 13/08/2024 - 10:01 / Bitiş tarih ve saati: 20/08/2024 - 10:01

2.Artırma başlangıç tarih ve saati: 12/09/2024 - 10:01 / Bitiş tarih ve saati: 19/09/2024 - 10:01

Editör: Mehmet Yaşar Çiçek