Erzincan’da 1 daire 3 dükkân belediyeden satışta

Erzincan'da bugün havalara dikkat! Tedbiri elden bırakmayın... Erzincan'da bugün havalara dikkat! Tedbiri elden bırakmayın...

Erzincan’ın Refahiye İlçe Belediye Başkanlığı tarafından mülkiyeti belediyeye ait 1 adet mesken ve 3 adet dükkân satışa çıkarıldı.

Mülkiyeti ve tüm hissesi Refahiye Belediyesine ait; Erzincan ili Refahiye ilçesi Binali Yıldırım Mah. Şehit Mete Sertbaş Cad. No:9 adresli yerde (247 ada 5 parsel) bulunan aşağıdaki tabloda bilgileri mevcut olan TAKS 0.80, KAKS 3.20, Bitişik Nizam, Zemin+3 Kat Ticaret+Konut Alanı imarlı ve kat irtifaklı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre (35-C)'Açık Teklif Artırma Usulü' ile Camiişerif Mahallesi Saadettin Karaman Sokak No:13/A Refahiye/Erzincan adresinde bulunan Refahiye Belediyesi toplantı salonunda satış ihalesi yapılacak.

REFAHİYE BELEDİYESİNDEN 4 ADET TAŞINMAZ İHALEYLE SATILIKTIR.

No Niteliği ve Fiili Durumu Kat No Bağ. Böl. No Toplam Arsa m²’si ve
Taşınmazın Arsa Payı
Tapu Net-Brüt m² Muhammen Bedeli (TL)
%10 KDV HARİÇ 
Geçici Teminat
Tutarı (TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 Mesken ( BOŞ) 3 16 751,83 m² 15/750 Net: 50,00
BRÜT: 77.00
1.500.000 TL 45.000 TL 24.06.2024 14:00
2 Dükkân (KİRACILI) ZEMİN 24 751,83 m² 15/750 Net: 74,00
BRÜT: 77.00
2.400.000 TL 72.000 TL 24.06.2024 14:30
3 Dükkân (KİRACILI) ZEMİN 25 751,83 m² 15/750 Net: 48,00
BRÜT: 52.00
1.700.000 TL 108.000 TL 24.06.2024       15:00
4 Dükkân (KİRACILI) ZEMİN 26 751,83 m² 15/750 Net: 52,00
BRÜT: 57.00
1.900.000 TL

ÖNEMLİ NOT:  25 ve 26 bağ. Böl. Nolu dükkanlar birlikte aynı anda tek ihalede satış ihalesi yapılacak.

2-İhale şartname ve ekleri Fen İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL bedel karşılığında alınacaktır.
3-İsteklilerden aranılan belgeler; Geçici teminatın verildiğine dair belge, Şartnamenin satın alındığına dair belge, Özel kişiler için ikametgâh, Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi, Tebligat için; adres, telefon, varsa fax ve e-mail adres bildirimi, Özel Kişiler için, T.C Kimlik fotokopisi, Tüzel kişiler için, büyük ortağının T.C. Kimlik fotokopisi v.b. belge,  İsteklinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İsteklinin 2886 sayılı D.İ.Kanunu ile 4734 sayılı K.İ.Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, Tüzel kişi isteklisinin yetkili olduğuna dair karar ve imza sirküleri.
4- İhaleye katılacak olanların yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale günü, ihale saatinde belirtilen yerde hazır olmaları gerekmektedir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbest olup, posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

Editör: Mehmet Yaşar Çiçek