3 yeni banka kuruluyor 3 yeni banka kuruluyor

Erzincan’da cazip fiyata arsa satılacak

Erzincan Merkez, Hocabey Mahallesinde bulunan imarlı arsa Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından satılacak.

Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, Hocabey Mahalle, Mahallecik Mevkii, 801 Ada, 286 Parsel,

Adresi: Hocabey Mah. Erzincan

İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m , Komşuya mesafesi 3 m , Kat sayısı 4, İnşaat tarzı 1/1000 imar planına göre konut imarlı Taks:0,35 Kaks:1,40 dır.

Kıymeti: 5.250.000,00 TL

KDV Oranı :%10- %20 değişken oranlarda

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/05/2024 - 10:05 - Bitiş Tarih ve Saati: 05/06/2024 - 10:05

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/07/2024 - 10:05 /  Bitiş Tarih ve Saati: 10/07/2024 - 10:05

19/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.