Erzincan’da cazip fiyatla tarla satılacak

Erzincan Merkez Gümüştarla Mahallesinde 12.948,86 m² tarla İcra Dairesinden satılacak

İcra Dairesi’nden bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, Gümüştarla Köy, 128 Ada, 6 Parselde kayıtlı taşınmaz.

Adresi: 128 Ada, 6 Parsel, Gümüştarla Köyü Merkez / Erzincan

Erzincan’da mayıs ayında konut satışlarında yüzde 153 artış Erzincan’da mayıs ayında konut satışlarında yüzde 153 artış

Yüzölçümü: 12.948,86 m²

Arsa Payı: 1190611/1646238

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planına göre, Yenilenebilir Enerjiye dayalı üretim tesisi imarlı, H max: Serbest, Emsal:0,75 ve yoldan 5 mt çekme mesafesi şartı bulunduğu belirtilmiştir.

Kıymeti: 1.404.753,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz kaydı üzerinde kurum ve kuruluşların beyanı ile icrai haciz şerhleri mevcuttur.

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve saati: 11/07/2024 - 10:01 / Bitiş Tarih ve saati: 18/07/2024 - 10:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/08/2024 - 10:01/ Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:0119/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Editör: Mehmet Yaşar Çiçek