Erzincan’da ‘Sarmalık Asma Yaprağı’ projesi meyvelerini verdi

Bahçe Kültürleri ile Araştır Enstitüsü tarafından yapılan, “Sarmalık Asma Yaprağı Üretimine Yönelik Projesi”  2024 yılı ilk hasadı yapılıyor.

Erzincan’dan Tunceli’ye 15 saatlik gezi düzenlendi Erzincan’dan Tunceli’ye 15 saatlik gezi düzenlendi

Erzincan İlinde Sarmalık Asma Yaprağı Üretimine Yönelik Karaerik ve Kabuğu Yufka Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi projesi ile ilgili Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü İsmail Esmek proje ile ilgili açıklamalarda bulundu:

Erzincan Bahçe Kültürleri ile Araştır Enstitüsü tarafından yapılan proje kapsamında, TAGEM ve Er-Mina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından desteklenen bu proje ile; bölgede salamuralık yaprak talebinin karşılanması, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve asma yaprağının çiftçi için ek gelir kaynağı sağlama olanakları araştırılmakta.

Esmek proje ile ilgili açıklamasında “Erzincan yöresinde ticari olarak, sarmalık asma yaprağı üretiminin uygunluğunun araştırılması amacıyla, Er-Mina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketinden nakdi destek alınarak kurulan bağda yaprak üretiminin ekonomikliğinin araştırılması amacıyla 2024 yılının ilk yaprak hasadı yapılmıştır." Dedi 

Nalan Kalkan Sarmalık Asma Yaprağı Erzincan

Erzincan İlinde Sarmalık Asma Yaprağı Üretimine Yönelik Bazı Çeşitlerin Performanslarının Belirlenmesi projesi sorumlusu Ziraat Mühendisi Nazan Kalkan proje hususunda ise şunları söyledi:

“Bağcılık, tarımla uğraşan çok sayıda çiftçi ailesine geçim kaynağı olduğu gibi, ulusal ekonomiye de katkı sağlamaktadır. İnsan sağlığı ve beslenmesindeki öneminin yanı sıra, değerlendirme şekillerinin çok yönlü oluşu üzümün değerini, daha da artırmaktadır.

Erzincan’da ‘Sarmalık Asma Yapra

Ülkemiz tarımında önemli bir yere sahip olan bağcılık sektöründe çözüm bekleyen birçok sorun bulunmaktadır. Bu sorunlar arasında verim ve kalitenin düşük olması,  bağcılıkla uğraşan çiftçilerimizin gelirinde azalmaya neden olmaktadır. Gelirini artırmak isteyen bağcılar,  bağlarından yaprak toplayarak, taze veya salamura şeklinde pazara sunmaktadır (Ağaoğlu ve ark., 1988). Bununla birlikte asma yaprağı genel olarak hasat sonrası rahatlıkla satılabilen, salamura yapıldığında ise yıl boyunca muhafaza edilerek nakde dönüştürülebilen ekonomik bir üründür.  Salamura yaprak üretimi;  ekonomik, kolay depolanabilir ve pazarlanabilir olması nedeniyle yaygın bir şekilde yapılmaktadır.

Erzincan’da ‘Sarmalık Asma Yapra (1)

Yurt içi ve yurt dışında salamuralık asma yaprağı talebi her geçen gün artmaktadır.Birim alandan getirisinin yüksek olması, ekolojinin zaman zaman sorun oluşturduğu bölgelerde yaprak üretimin mümkün olması, salamuralık asma yaprağı üretimini cazip kılmaktadır.

SALAMURA ASMA YAPRAĞI ÜRETİMİ

Ülkemizde salamuralık asma yaprağı üretimi Manisa, Tokat, Tekirdağ, Denizli, Mersin, Kilis, Gaziantep, Konya ve Nevşehir gibi illerde yoğun olarak yapılmaktadır (Cangi ve Yağcı, 2017). Yukarıda belirtilen illerin yanı sıra Erzincan yöresi de son yıllarda bir ivme kazanmıştır. Erzincan’ da 2022 yılı üzüm üretiminin ortalama, 9478 dekar alanda yapıldığı, 6202 ton üzümün üretildiği ve dekara verimin ise 654 kg olduğu tespit edilmiştir( TÜİK 2022).Bölgedeki üreticilerin gelir düzeyini artırması ve özellikle aile işgücünün gelire dönüştürülmesine imkân vermesinden dolayı, sarmalık yaprak bağcılığı Erzincan için alternatif üretim modellerinden biri olabilir.Özellikle düşük sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde primer gözler hasar görse bile üzüm alınamayan zamanlarda yaprak almak mümkün olduğundan sarmalık asma yaprağı üretimi, bağcılığın canlandırılmasına ve yöre ekonomisine önemli katkı sağlayabilir.” Dedi

Erzincan’da ‘Sarmalık Asma Yapra (3)

TAGEM ve Er-Mina İnşaat San.ve Tic. Ltd. Şti tarafından desteklenen bu proje ile; bölgede salamuralık  yaprak talebinin karşılanması, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve asma yaprağının çiftçi için ek gelir kaynağı sağlama olanakları araştırılmaktadır.Bu amaçla; Erzincan yöresinde yetiştirilen, yaprakları taze ve salamura olarak değerlendirilen, Karaerik ve Kabuğu Yufka (yerel çeşit) üzüm çeşitleri kullanılmıştır.  Sadece yaprak üretimi amacıyla kurulan bağda 4farklı göz yükü uygulanarak, çeşitlerin yaprak verimleri ve taze asma yapraklarının özellikleri incelenerek bölgedeki performansları belirlenmektedir. 2024 yılın haziran ayının  ilk haftası itibarı ile yaprak hasadına başlanmış veriler kayıt altına alınmıştır.” Dedi

Editör: Mehmet Yaşar Çiçek