Erzincan’da sulu tarla icradan satılık

Erzincan Merkez, Yalnızbağ Mahallesinde Yukarı Kuşkonmaz Mevkii, 466 Ada, 2 Parsel, sulu tarla Erzincan İcra Dairesi tarafından satış çıkarıldı.

Erzincan İcra Dairesi bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13211 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Yalnızbağ Mahallesinde satılmasına karar verilen sulu tarla taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, YALNIZBAĞ/MİMARSİNAN Mahalle, Yukarı Kuşkonmaz Mevkii, 466 Ada, 2 Parsel, Sulu Tarla nitelikli taşınmaz üzerinde tespit tarihi itibari ile tek katlı olarak inşa edilmiş yığma yapı tarzında bağ evi / müştemilat olarak kullanılan yapı yer almaktadır. Bina 30 m² alana sahip olup, duvarları kaba sıva ile kaplı olduğu, çatı örtüsünün bulunmadığı,.yapılan incelemede binanın penceresinin PVC, kapısının demir, iç hacimlerde zeminin beton, duvarların ince sıva ile kaplı olduğu, ayrıca taşınmaz üzerinde çeşitli tür ve yaşlarda 23 adet meyve ağacının bulunduğu, taşınmazın toprak yapısının tınlı- kumlu, verimli ve derinliğinin yeterli olduğu, topoğrafik olarak düz olduğu, taşınmazın sulama imkanına sahip olduğu, suyun yakında bulunan sulama hidratından karşılandığı, taşınmazın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine yaklaşık 1 km mesafede olduğu anlaşılmıştır.

Adresi: Yalnızbağ Mahallesi Yalnızbağ 2162. Sokak Erzincan Merkez / ERZİNCAN

Şehir merkezleri rezerv alan kapsamına alındı Şehir merkezleri rezerv alan kapsamına alındı

Yüzölçümü: 5.562,75 m2 Arsa Payı : -

İmar Durumu: Taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde Plansız Alanlar İmar Yönetmenliğine tabi alanlar içersinde kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır.

Kıymeti: 1.535.279,46 TL Satılacak Hisse Oranı : 1/1

KDV Oranı : %10 Damga Vergisi Oranı : ‰ 5,69

Kaydındaki Şerhler: 1) İrtifak Hakkı : BOTAŞ lehine 35,47 m2 daimi irtifak hakkı tesis edilmiştir. 2) Beyan : 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. 3) Beyan : 3083 sayılı Kanunun 3. maddesi ve 8. maddeleri ile 5403 sayılı Kanunun 17. maddesine göre uygulama alanı içindedir. 4) Beyan : Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır. 5) Beyan : Parsel Büyükova koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Taşınmaz kaydındaki bu şerhlerle birlikte satılarak tescil edilecektir. Takyidat raporunda olduğu gibidir.

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:03 / Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:03

2.Artırma           

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:03  /  Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:03