Dinimizce evlenip hayırlı bir yuva kurmak isteyen çiftlerin Allah'ın rızasını gözeterek evlilik yapmaları önemlidir. Evlilik, zina ve haramlardan korunmanın yanı sıra imanı sağlamlaştıran ve kişiyi Allah'a daha fazla yaklaştıran önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), "Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah'tan korksun!" şeklinde belirtmiştir (Heysemî, IV, 252).

Kuran-ı Kerim'de Rum Suresi'nde geçen ayet-i kerimede, "Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır." (Rum, 30/21) buyrulmaktadır.

Evlilik, kişinin imanını güçlendiren ve dünya hayatında huzur ve saadet bulmasını sağlayan önemli bir kurumdur. Bu sebeple evlenmeye niyet edenlerin Allah'a dua etmeleri, doğru eşi bulmaları için O'na sığınmaları önemlidir. İşte evlenmeye niyet edenlerin okuyabileceği bazı dualar:

Evlenme için dua:

Evlenmek isteyen kişiler, bir evlilik yoluna gittiği zaman bu duayı okuyarak Allah’tan yardım dileyebilir. Bu edilecek dua şu şekildedir;

"Rabbim, bu kısmetim hayırlı ise, benim eşim olsun. Değil ise, o kişiden beni soğut. Bu konuda seni vekil ediyorum, Ya Rabbim."

Furkan Suresi 74. Ayet:

Karbonatın faydaları ve kullanım alanları nerelerdir? Hangi kötü kokuları giderir? Karbonatın faydaları ve kullanım alanları nerelerdir? Hangi kötü kokuları giderir?

Rabbena leb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrete a’yunin vec’alna lil muttekine imama.

Anlamı: "Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!"

Mutlu bir evlilik için esma-ül Hüsna;

Allah (c.c)'un birbirinden güzel esma-ül Hüsnalarından olan 3 tanesi ile Haşr suresinin son 3 ayetini okumak hayırlı evlilik için tavsiye edilen zikir ve dualardır. Besmele ile başlayan bu evlenme duasında daha sonra bu esma-ül Hüsnaların ve haşr suresinin okunmasına geçilir. Her esma  7’şer kez zikredildikten sonra  ayetlerin de birer defa okunması önerilir.

Esmâ-ül Hüsnâ (Güzel İsimler):

El-Vedud (Seven ve Sevilmeye Layık)

El-Câmi (İstediği Varlığı, İstediği Zaman, İstediği Yerde Toplayan)

El-Mucîb (Dualara Karşılık Veren)

Bu esmaları zikretmek için Haşr Suresi'nin son üç ayetiyle yani 22. Ayetiyle beraber yapılması tavsiye edilir.

Haşr Suresi 22. Ayet:

Huvallahullezi la ilahe illa huve, alimul gaybi veş şehadeh, huver rahmanur rahim.

Anlamı: "O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. O, Rahmeti Bol ve Kesintisiz olandır.

Evlilik, bir hayat arkadaşı seçme ve Allah'ın rızasını arama sürecidir. Bu süreçte yapılan dualar, evliliğin başarılı olması ve Allah'ın lütfuyla bereketlenmesi için önemlidir. Evlilik için yapılan dualar, çiftlerin birbirine olan sevgisini, saygısını ve sadakatini artırır. Ayrıca evlilikte karşılaşılabilecek zorluklara karşı güç ve dayanıklılık sağlar.