Hüzün çiçekleri Terslale özel koruma altında! Koparmanın cezası 244 bin 315 lira

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 2006 yılından itibaren Terslale koruma altına alınması ve çoğaltılması projelerini yürütmekte. İzinsiz koparmanın cezası 244 bin 315 lira oldu.

Ters Lale 1

Tarım Kredi'de 23 Nisan fırsatları Tarım Kredi'de 23 Nisan fırsatları

BAHARIN MÜJDECİLERİ TERSLALE (Fritillaria) GENETİK KAYNAKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Terslale (Fritillaria) cinsi ülkemizin önemli gen kaynakları içerisinde yer almaktadır. Dünyada 170 tür mevcut olup bunun 52 türü ülkemiz doğasında yer almakta ve 29 adet tür endemiktir. Bu durum bizim ne kadar zengin olduğumuzun bir göstergesidir.

Ters Lale 4

DAĞ ETEKLERİNDE, AĞAÇLARIN ALTINDA VE ÇAYIRLARDA BULUNUYOR

Terslaleler; geofitler içerisinde yer almakta olup yeraltı organları soğanlı, 4-100 cm boyunda, küme oluşturmayan, çiçekleri toprağa bakan çok yıllık bitkilerdir. Bazı taksonları tek çiçeğe sahip iken, bazı taksonlarında 20’nin üzerinde çiçeği bulunabilmektedir. Dağ eteklerinde, ağaç altlarında veya çayırlarda yaşayan türleri vardır.

Ters Lale 2

TOPRAĞA BAKMASI HÜZNÜ ANDIRIYOR

Terslale türlerinde çiçeklerinin toprağa bakması onlara mahzun bir ifade yüklemiş olup, farklı medeniyetler tarafından hikâyelere konu olmasından dolayı hüzün çiçekleri olarak süs bitkileri içerisinde yerlerini almışlardır. Süs bitkisi olarak değerlendirilen türlerinin yanı sıra terslalelere arasında kozmetik ve ilaç endüstrisinde hammadde olarak kullanılan türler de mevcuttur.

Ters Lale 3

ERZİNCAN’DA KORUMA ALTINA ALINDI

Ülkemizde Ters Laleler konusunda ilk ve geniş kapsamlı çalışmaları, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde 2006 yılında başlamış. Bu konuda iki adet TÜBİTAK “ Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Çok Yıllık Bitki Türlerinin (Fritillariaspp ve Hesperisisatidea (Boiss.) D.A. German& Al-Shehbaz) Kültüre Alınması 106G022 ile Fritillaria L. Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması”)ve bir adet TAGEM projesi yürütülmüş ve bu projeler kapsamında ülkemizin Ters Lale genetik kaynakları bahçesi oluşturulmuştur. Bahçede bulunan Ters lale türleri Türkiye’nin birçok ilinin doğasından özel izinle toplanarak koleksiyon bahçesine getirilmiş ve kültüre alınmıştır. Türlerin birçoğu endemik olup koruma altına alınmışlardır. Bahçede muhafaza altına alınan türler üzerine, farklı disiplinlerce çalışmalar yürütülmekte hem de gelecek nesillerin kullanımına sunulmak üzere muhafaza edilmektedir.

Bahçedeki çalışmalar Enstitüde Ziraat Mühendisi Meral ASLAY ile birlikte iki kişilik ekip tarafından yürütülmekte.

Bahçe Kültürleri Ziraat Müh. Mer (1)

Doğal Çiçek Soğanları grubunda yer alan Terslalelere doğada bulunduğundan dolayı, izinsiz Terslaleleri koparmanın cezası 244 bin 315 TL büyük cezaları gerektiriyor. Bu sebeple Ters Lalelere ulaşmak için mutlaka Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile iletişime geçilmesi gerekmekte.