İstihare namazı nedir ve nasıl kılınır? Karar verme sürecindeki manevi destek

İstihare nedir? İstihare kararsız kalınan bir duruma açıklık getirir ve bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair yol gösterir.

İstihare kelimesinin anlamı “hayırlı olanı istemek” demektir. Vatandaşlar arasında sıklıkla kullanılmakta olan yorumu ile rüyaya yatmak anlamına da gelmekte. Bir kişinin yatmadan önce kıldığı namaza İstihare namazı denir.

İstihare, kişilerin yapmak istediği bir işin kendisi için hayırlı olup olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak maksadıyla önce iki rekatlık bir namaz kılarak Allah’a dua etmesi ve yardım istemesidir. Kişiler bir iş, eş seçiminde ya da önemli bir karar alacağı zaman dünya ve ahret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı ve doğru olacağını kestiremezler. Bu denli seçimler yapmadan önce istihare namazına yatarak hayırlı olup olmadığına dair Allah’tan yardım dilerler. İstihare namazı, özellikle uyumadan önce kılınmalı ve namaz sonrasında hemen istihare duası okunmalıdır. Kılınışı oldukça kolay olan istihare namazı, kadın-erkek fark etmeksizin herkes kılabilir. Hz. Peygamber ashabında her işte istihareyi, Kur’an’ın bir suresini öğrettiği gibi öğretmiştir.

İstihareye yatmadan önce yapılması gerekenler belli başlı şeyler vardır. Bunlar; Öncelikle abdest alınarak namazı kılınır, ardından istihare namazı duası okunarak kıbleye yönelerek yatılmalıdır. Kişi rüyasında beyaz, yeşil gibi renkler görürse olumlu; siyah, gri gibi renkler görürse olumsuza yorulduğu belirtilir.

1605621

İstihare namazı nasıl kılınır?

Yapay yağmur nedir, nasıl oluşur? Dubai nasıl etkilendi? Yapay yağmur nedir, nasıl oluşur? Dubai nasıl etkilendi?

Abdest aldıktan sonra niyet edilerek namaz kılmaya başlanılır.

1.Rekat:

·         Tekbir alınılır ardından Subhaneke,

·         Fatiha suresi,

·         Kafirun suresi okunur.

2.Rekat

·         Fatiha suresi,

·         İhlas suresi okunduktan sonra,

·         Oturulur Ettahiyyatu, Allahumme Salli, Alluhumme Barik, Rabbena duaları okunarak selam verilerek namaz tamamlanır.

·         Bu namazın ardından istihare duası okunur.

İstihare duası ve anlamı

Duası: ''Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub. Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.''

Anlamı: “Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni,kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahret bakımından kötü ise onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!

İstihare, yapılmasında tereddüt edilen şeylerde yapılır ve yedi kez tekrarlanabilir. İstihareden sonra, kişinin ilk gönlüne doğan şey hayırlı kabul edilir ve ona göre hareket edilir.