Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Satınalma Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2024 yılına dair yapılan değişiklikler, kamu satınalmalarında şeffaflığı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

"YENİ USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ"

14 Kasım 2008 tarihli ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği, 24 Aralık 2019 tarihli ve 1899 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü'ne uygun olarak yeniden düzenlendi. Halktv'nin haberine göre, Yeni düzenlemeler ile katalog usulü satınalmalar, elektronik ihale yöntemleri ve sertifikasyon sistemi gibi yenilikler getirildi. Özellikle “katalog siparişi” ve “elektronik ihale” gibi modern satınalma yöntemleri, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak.

"YENİ KOMİSYONLAR VE GÖREVLER TANIMLANDI"

Satınalma komisyonlarının yapısı ve görevleri de yeniden tanımlandı. Merkez satınalma komisyonları, satınalma daire başkanlıkları bünyesinde oluşturularak en az üç üyeden oluşacak şekilde yeniden düzenlendi. Komisyon başkanı ve üyeleri Genel Müdürlük tarafından atanacak. Ayrıca, katalog komisyonları oluşturularak, katalog tip sözleşmelerinin hazırlanması ve ürün gruplarının belirlenmesi gibi görevler tanımlandı. Bu değişikliklerle birlikte, satınalma süreçlerinde uzman üyeler ve komisyonlar daha aktif rol alacak.

Erzincan’da mayıs ayında konut satışlarında yüzde 153 artış Erzincan’da mayıs ayında konut satışlarında yüzde 153 artış

"YETERLİK VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ"

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, satınalma süreçlerinde adayların yeterlik ve sertifikasyon sistemleri daha belirgin hale getirildi. Aday ve isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için bilgi ve belgeler talep edilebilecek. Ayrıca, katalogda yer alan ürün ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla tedarikçilerin derecelendirilmesi ve sertifikalandırılması sistemleri kurulacak. Bu sistemler, kamu satınalmalarında kalite ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

2024 yılında yapılan bu önemli düzenlemeler, Devlet Malzeme Ofisi’nin kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamayı amaçlıyor. Yeni yönetmelik, kamu ihalelerinde şeffaflık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik gibi temel ilkeleri daha güçlü bir şekilde hayata geçirecek. Bu değişikliklerin, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Editör: Haber Merkezi - SK