İyi karpuz  nasıl anlaşılır İyi karpuz  nasıl anlaşılır

Kamuda çalışan işçileri için HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK ortak bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamalarında vergide adalet, enflasyon ve asgari ücret başta olmak üzere 10 maddeden oluşan bir bildiri yayımladılar.

Gerçekleştirilen ortak basın açıklamasına HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Akbulut, TÜRK-İŞ ve DİSK yönetim kurulu üyeleri, uzmanlar ve basın mensupları katıldı.

Kamuda Çalışan Işçilerin Istekleri (2)

Açıklamada şunlara değinildi: “Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, gelir dağılımında ve vergide adaletsizlik, işsizlik, güvencesiz ve kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi kronik sorunlar başta işçiler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır.

Ücretlerden vergilere, sendikal haklardan iş güvencesine, kıdem tazminatından iş sağlığı ve iş güvenliğine, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden sendikal örgütlenmenin önündeki engellere, sosyal güvenlikten halen uygulanmakta olan ekonomi politikalarına kadar çalışanlar tam bir çıkmaz içindedir.

Son yıllarda giderek büyüyen gelir ve servet eşitsizliği, toplumsal sorunlarımızın da temel nedenini oluşturmaktadır. Mevcut ekonomik ortamda emekçilerin alım gücü her geçen gün daha da zayıflamaktadır. Ücretleri enflasyonun sebebi gören yaklaşım kabul edilemez. Ücretli çalışanlar enflasyonun nedeni değil mağdurudur.

Üç İşçi Konfederasyonu olarak “insan onuruna yaraşır bir yaşam ve adil paylaşım” için hükümetten taleplerimizi ve önerilerimizi bir kez daha yineliyoruz:

ÜZERİNDE UZLAŞILAN VE ORTAK BİLDİRİDE YER ALAN 10 MADDE ŞU ŞEKİLDEDİR:

1. Vergide Adalet İstiyoruz

2. Enflasyonla Mücadele Ücretleri Düşük Tutarak Sağlanamaz

3. Asgari Ücret Acilen Artırılmalıdır

4. Kamuda Ücret Dengesizliği Sona Erdirilmelidir

5. En Düşük Emekli Aylığı Asgari Ücret Tutarında Olmalıdır

6. Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Kaldırılmalıdır

7. 696 Sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan Kamu Taşeron İşçileri Daimi Kadroya Geçirilsin

8. Tasarruf Tedbirleri Gerekçesiyle Çalışanların Hakları Aşındırılmasın

9.İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

10. Çalışma Hayatında Ayrımcılık Son Bulmalıdır

Editör: Haber Merkezi - A