Kirli dünyanın amentüsü! Kirli dünyanın amentüsü!

prof dr hadi sağlam (4)

ÖTEKİNİ CEHENNEM GÖRME…!
لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ
& Batılı, İslam dünyasını doğulu ve hep öteki gördü.
& Ötekinin yerinin cehennem olduğuna inandı.
& Ne bedenine ne de ruhuna özgürlük tanıdı.
& Oysa tarihten ders alınmalıdır fakat tarihte kalınmamalıdır.
& Hani derler ya  tarih insanlığın ortak hafızasıdır.
& Tarih boyunca insanoğlu birlikte yaşam formülleri üretmişlerdir.
& İnsanlığın anlaşabileceği tek formül “ tehlikede iştirak, nimette taksimat” formülüdür.
& Bu ilke bütün dinlerin ortak tevhit ilkesidir.
& Tevhit dini, İslam’dır.
& Bütün dinlerin ortak adı İslam’dır.
& İslam dininin birlikte yaşam projesi “ tehlikede iştirak, nimette taksimat” tevhidi temel ilkesidir.
& Tarihteki bütün problem Doğu ve Batı meselesi de değildir.
& Zaman zaman beyaz adamın yükü ağır olmuştur.
& Zaman zaman siyah adamın yükü ağır olmuştur.
& Zaman zaman beyaz adam cehennemde yaşamıştır.
& Zaman zaman siyah adam cehennemde yaşamıştır. 
& Oysa İslam dini kendi dışındakilere asla öteki gözüyle bakmamıştır.
& Tüm dini değerleri, evrensel değerler görmüştür.
& Bunları insanlığın ortak değeri saymıştır.
& Câmi, Sinagog ve Kilise üçlüsünü İslam medeniyetinin bir parçası yapmıştır.
& Her âdet, gelenek ve kültür formlarını insanlığın ortak mirası görmüştür.
& Tarihten günümüze hep ötekiler kurban edilmiştir.
& İslam dünyası kendi değerlerine dayanarak örnek bir gelecek inşa etmesi kaçınılmazdır.
& Herkesin kendi kalarak ortak değerde buluşulması gereken bir evrensel hukuk sistemi kurulmasına hararetle ihtiyaç bulunmaktadır.
&Umarım yeni yapılacak Anayasa bu temel ilkeyi esas alır.
& Adil, katılımcı ve eşitlikçi bir dünya düzeni kurmanın ilk adımını atmış oluruz.
& Herkesin aynı şekilde düşünüp yaşaması  beklenemez.
& Farklı görüşlerin bir arada yaşaması esastır. 
& Nakıs bir anayasa değil kamil anayasa yapılmalıdır.
& Nakıs bir devletten kamil bir devlete yol alınmalıdır.
& İyilikte yarışan toplumlar projesi inşa edilmesi insanlık adına bir kurtuluştur.
& Farklı düşüncelerin bir arada yaşaması için adil bir anayasa ve hukuk düzeni kurulmasına hararetle ihtiyaç bulunmaktadır. Saygılarımla.

Prof Dr Hadi Sağlam