Özel Güvenlik Hizmetleri’nde değişiklik

İçişleri Bakanlığı Tarafından, Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Özel Güvenlik

Resmi Gazete’nin 05 Temmuz 2024 Cuma günü yayımlanan sayısında, özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte, Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “alan eğitimleri” ibaresi “hizmet içi ve alan eğitimleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Hizmet içi ve alan eğitimleri bizzat Bakanlıkça verilebileceği gibi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumları tarafından da verilebilir.

Hizmet içi eğitimler özel güvenlik izni bulunan kişi, kurum, kuruluş veya özel güvenlik şirketleri tarafından kendi personeline yönelik olarak da verilebilir.

Özel güvenlik şirketleri, ilgili kişi, kurum veya kuruluşların kendi personeline ve özel güvenlik eğitim kurumlarının talep edenlere yönelik vereceği özel güvenlik alanına ilişkin hizmet içi eğitimlerin müfredatları Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın oluşturacağı komisyon tarafından izin verilen hizmet içi eğitimler verilebilir. Alan eğitimlerinin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.” Şeklinde değişiklik yapılarak hizmet içi eğitimleri eklenmiştir.

Özel Güvenlik Yeleği 2 (1)

Buna göre Özel Güvenlik Hizmetleri verilen işyerlerinde çalışan personele“alan eğitimleri” yerine “hizmet içi  ve alan eğitimleri” verilmesi zorunlu olacak.

Erzincan'da sıcak hava yanıltmasın: Sağanak yolda! Erzincan'da sıcak hava yanıltmasın: Sağanak yolda!

Özel Güvenlik Hizmetleri Yeni Yö

Editör: Mehmet Yaşar Çiçek