Üç ayların son mübarek ayı olan Ramazan-ı Şerif, biz İslam alemi için muhakkak yararlanılması gereken aylardan bir tanesidir. Recep (Allah’ın), Şaban ( peygamber efendimiz’in) Ramazan- Şerif ise bizim yani (Ümmetin) ayı olarak adlandırılıp değerlendirilmektedir. Müslümanlar bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ramazanın son on gününde aranır ancak bu ramazan ayının 27. gecesi olan yani 5 Nisan'da ihya edecek. Kuran-ı Kerim'in vahiy yoluyla Peygamber Efendimiz (sav)'e gönderilmeye başlandığı gece olan kadir gecesinin hangi gün olduğu kesin bildirilmemektedir. Ancak birçok alim kişiler tarafından 27. gece olarak aktarılmaktadır. Alimlerin bu bilgisine karşılık, Diyanet İşleri Başkanlığı da bu bilgiyi onaylamaktadır. Peki Kadir gecesinde inen ilk Kuran-ı Kerim ayetleri, duaları nelerdir? Peygamber Efendimiz’ in (sav) Kadir Gecesi duası nedir?

Ramazan’ın son 10 gününde aranan Kadir Gecesini bulup ihya ederek geçirmek için cami ve mescitlerde itikafa giren Peygamber Efendimiz (sav), Kadir gecesine denk geldiğinde Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.") duasının okunmasını tavsiye etmiştir. Peki Peygamber Efendimiz (sav) Kadir Gecesi’nde nasıl itikata girip hangi sure ve duaları ederdi?

KADİR SURESİ;

KADİR SURESİ OKUNUŞU

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr. 2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr. 3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. 4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin. 5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecrKadir Gecesi Duası

ANLAMI (MEALİ);

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-Doğrusu biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.  2- Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? 3- Kadr gecesi; bin aydan daha hayırlıdır. 4- O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner. 5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

ALAK SURESİ;

1-Ikra' bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal'insane min 'alak 3- Ikre' ve rabbükel'ekrem 4-Elleziy 'alleme bilkalem  5-Allemel'insane ma lem ya'lem 6- Kella innel'insane leyatğa 7- Erra a hustağna 8- İnne ila rabbikerrü'câ 9- Eraeytelleziy yenha  10- Abden iza salla  11- Eraeyte in kane 'alelhüda  12- Ev emara bittakva  13- Eraeyte in kezzebe ve tevella  14- Elem ya'lem biennallahe yera  15- Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh  16- Nasıyetin kezibetin hatıeh  17- Felyed'u nadiyehu.  18- Sened'uzzebaniyete.  19- Kella la tütı'hü vescüd vakterib

Yüzde gözenek problemi neden olur? Gözenekler için doğal maske tarifleri nelerdir? Yüzde gözenek problemi neden olur? Gözenekler için doğal maske tarifleri nelerdir?

Kadir Gecesi Duası 2

ANLAMI;

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı! 3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. 4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. 5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti. 6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder. 7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için. 8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir. 9-10 - Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü? 11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur, 12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse? 13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse, 14- O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu? 15-16 - Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. 17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın. 18- Biz de Zebanileri çağıracağız. 19- Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!