CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün İliç maden faciasıyla ilgili yeni bilirkişi raporunun açıklanması sonrasında yazılı basın açıklama yaptı. 19 yerde altın madeni işletiliyor. Bu madenler İliç’ten güvenli mi?sorularını soran Sarıgül, İliç faciasıyla ilgili yeni bilirkişi raporunun yönetim ve denetim eksikliklerine işaret ettiğini ifade eden Sarıgül:  “rapora göre mevzuata uyulmadığı, yükümlülüklerin yerine getirilmediği görülüyor” dedi.

İliç araştırma Komisyonu olarak bu eksikliklere nelerin neden olduğunu araştırdıklarını ve böyle faciaların bir daha olmaması için çalıştıklarının altını çizen Sarıgül şunları söyledi:

“Umut ediyorum ki çalışmalarımızın sonucunda ortaya çıkacak rapor meclisin tozlu raflarında kalan diğer raporlar gibi olmaz. Raporda ortaya koyduğumuz sonuçlar hayata geçer, yasalaşır.”dedi.

CHP Erzincan Milletvekili ve İliç Araştırma komisyonu başkanlık divanı üyesi Mustafa Sarıgül, yapmamız gerekenleri şöyle sıraladı:

·        Madenlerde denetim yapan üç bakanlık arasında yaşanan koordinasyon eksikliği ve yetki karmaşasının önüne geçmeliyiz.

·        Denetimlerin daha sık ve nitelikli olmasını sağlamalıyız.

·        Yönetici pozisyonundaki mühendislerin yeterince tecrübeli olması ve benzer görevlerde çalışmış olmasına dikkat etmeliyiz.

·        ÇED raporlarını verenlerin sorumluluklarını artırmalı, yeterliliklerini sorgulamalı ve usulsüz rapor verenlere ağır cezalar uygulamalıyız.

·        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, maden ruhsatını daha kolay alınır hale getirmeye çalıştığı kadar tabii kaynaklarımızı korumaya da özen gösterir hale getirmeliyiz.

Mustafa Sarıgül, kamuoyunun şu soruyusorması ve yetkililerin de harekete geçmesini istedi:

Erzincan’da Bayramda ekmeksiz kalmayın Erzincan’da Bayramda ekmeksiz kalmayın

Editör: Haber Merkezi - A