Mümin kardeşliği nedir? Adil düzen nedir? Mümin kardeşliği nedir? Adil düzen nedir?
prof dr hadi sağlam (4)
& Bugün kapalı mekânlarda sigara içmek yasak olsa da bu mekânlar sigaradan boğuluyor.
& Denetim sıfır.
& Yetkililer suskun.
& Devlet Başkanımız, Diyanet İşleri Başkanı, sigarayı gündeme getirdiler ve sigara konusunda özel dikkat çektiler.
& Sigara içmek, emanet edilen sağlığa, hıyanet etmektir.
& Kapalı mekânlarda sigara içmek, bir insan hakkı ihlalidir.
& Oysa insan hakkını ihlal, en büyük günahlardandır.
& Kimsenin hakkını ihlal etmemek kaydıyla sigara içenlere söz söylenemez belki ancak nasihat edilir.
& Sigaranın kötü olduğunu onlar da bilir.
& Ya bağımlıdır ya da bağımlı olma yolundadır.
& Sigarayı mutluluk kaynağı haline getirmiştir.
& Sigara bağımlısı sigarayı terk ettiği zaman ot gibi yaşadığını hissediyor.
& Burada sorun kendi sağlığına ve sigara içmeyenlere verdikleri zarardır.
& Açık havada hatta ATM'de para çekerken bile insan hakkına girebilirsiniz.
& Bir de bir yere uğruyorsunuz size sormadan sigara yakmasınlar mı?
& Bu insana bir harekettir, tam bir bedeviliktir.
& Medeni olan insan sigara içebilir miyim diye izin istiyor.
& Sözüm ona sigara içen şeyhlerde varmış bu daha da gariptir.
& Sigara haram mıdır?
& Yoksa tahrimen mekruh mudur?
& Bu tamamen içtihadi bir meseledir.
& Haram diyebilmemiz için sübut ve delaleti katî bir nas olması gerekir.
& Usul hukukumuzun çizdiği çerçeve metodolojik açıdan farklı farklıdır.
& Metodolojik açıdan sübut ve hükme delaleti katî olanlar alanda Hanefiler farz ve haram kavramlarını kullanmışlarken; zannî alan için ara kavram olan vacip ve tahrimen mekruh kavramlarını kullanmışlardır.
& Sigara hususunda Hanefiler genellikle metodolojik açıdan sübut veya delaletinde zannîlik olan alanlarda tahrimen mekruh kavramı kullanılarak daha farklı bir sosyal siyaset izlediklerinigörmekteyiz.
& Zira haramıinkâr, insanı küfre götürürken; tahrimen mekruhu inkâr, insanı küfre götürmez.
& Pek çok arkadaşıma diyanetimiz sigaranın haram olduğuna fetva verdi dediğimde, bir tür inkâr sadedinde yaklaşımlarını gördüğümde, sigaranın tahrimen mekruh denilmesi değer yargımızın dejenere olmaması açısından daha isabetli bulmaktayım.
& Bireysel olarak sigaranın haram olduğuna içtihat edenlerin içtihadı kendilerini bağlamaktadır ve saygıya değerdir.
SİGARA 2
& Cumhuru ulemaya göre farz ve haram arasında   (vacip ve tahrimen mekruh yerine) sünnet ve mekruh gibi kavramlar kullanılmıştır.
& Bu metodolojiyi benimseyenler için sigara, ya haram ya da mekruhtur.
& Sigaranın sübut ve hükme delaleti hususunda katî nassın varlığını ileri sürenler, haram içtihadında bulunduğu gibi sübut veya hükme delaletinde zanni görenler mekruh veya tahrimen mekruh sözcüğünü kullanmışlardır.
& Burada sübutu katî bir nass yoksa da sigaranın sağlığa zararı konusunda hükme delaleti konusunda genellikleittifak bulunmaktadır.
& O halde bu durumdaki yasaklar, metodolojiye göre harama yakın tahrimen mekruh veya mekruh kavramının kullanılmasını daha isabetli bulmaktayım.
& Böylece Hanefilere veya Cumhurun görüşü sigara hususunda mekruh veya tahrimen mekruh olduğunda birleşmiş olurlar.
& Zira tahrimen mekruh kavramı Hanefilerin usulüne göredir.
& Bazı mezheplerde tahrimen mekruh olmadığından metodolojik olarak ya haram ya da mekruh kategorisine indirgerler.
& Bireysel yorumlarında sigaranın haramlığı konusunda içtihat eden âlimlerin sayısı oldukça çoktur.
& Diyanetimizde meseleye bu noktadan yaklaşmıştır.
& Devlet Başkanı halkın sağlık emanetine, Diyanetimiz ise hocalarımızın görev, örneklik ve liyakat emanetine dikkat çekmişlerdir.
& Kendilerini haddim olmasa da TEBRİK ETMEK İSTERİM.
&Diyanetimiz, kıymetli hocalarımızı, cemaatinin arasında veya kamu içerisinde, sigara içmemeleri konusunda haklı olarak uyarmıştır.
&Cemaatinin arasında sigara içen görevliler, ne yazık ki temsil ettikleri konuma zarar vereceği düşünülmüştür.
& Kamu görevi ifa eden veya örneklik teşkil eden kişilerin alenen sigara içmesi zaten hoş karşılanmamıştır.
& Diyanetimizin sigara hakkında görev verme konusunda aldığı karar, görevlilerini sigaradan uzaklaştırmak için bir teşvik ikramı olsa gerektir.
& Bu karar takdire şayandır.
& Öyle ki klasik eserlerde soğan ve sarımsak yiyenlerin camiye gelmeleri mekruh görülmüştür.
& Keza sigara içenler, camide cemaate geldiklerinde yanındakilere verdikleri zararı hesaba katmaları gerekir.
& Keza eşler arasındaki sigara zulmü boşanmaya bile sebep olabilir.
& Hz. Ömer zamanında Kâbe’yi tavaf eden bir kadının eşinin ağız kokusun hakkında serzenişini duyan Hz. Ömer mehrini iadesi karşılığında boşanabileceğine karar vermesi dikkat çekicidir.
& Öte yandan sigara içmenin kamu ve özel durumu birbirinden ayrılmalıdır.
& Tarihte bütün cezalar, kamu ahlakını bozduğundan verilmiştir.
& Allah ile kulu arasındaki özel günahlar ne sorgulanır ne de araştırılır.
& İnsanların özel hayatını araştırıp teşhir etmek o günahı işleyenden daha büyük günah işlemiş olmaktadır.
& Arzu doğal mıdır bilemiyorum.
& Doğal olanı bastırmak doğru mudur onu da bilemiyorum.
& Keza insan doğası yargılanır mı? Arzular suçlanır mı? bilemiyorum.
& Bir gün sahip olduğumuz arzular ertesi gün yok olabiliyor veya artabiliyor.
& İnsan doğası (fıtratı) yargılanır mı yoksa yargılanmaz mı tartışmaları hala sürmektedir.
& Yoksa Allah ile kul arasında, özel hayat içerisindeki günahlar, cennet ve cehennemin konusu mudur?
& Kimse kendini tanrı yerine koymamalıdır.
& Cennet ve cehennemin varlığı önem arz eder.
& Kamu ve özel hayat problemiburada da karşımıza çıkmaktadır.
& Aksi takdirde tencere dibin kara seninki benden kara misali olur. 
Saygılarımla. Prof Dr Hadi Sağlam
Kaynak: Haber Merkezi