Simit fiyat tarifelerinde, Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi.

15.12.2004 tarihli, 25671 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değişiklik yapıldı.

BAKANLIĞIN GÖRÜŞÜNÜ ALMAK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Ekmek fiyatlarında olduğu gibi simit fiyatlarında da Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün alınması zorunlu durum haline geldi. Hazırlanan tarifeye Bakanlık tarafından olumsuz görüş gelmesi durumunda yeni tarife talebi nedenleriyle beraber Bakanlığın yeniden görüşü alındıktan sonrasında yürürlüğe girecek.

İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ DETAYLAR

Resmi Gazete'de yer alan detaylar ise bu şekilde; "Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Ancak, simit ile 04.01/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; on beş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır.

"İLK TOPLANTIDA MECLİSİN ONAYINA SUNULACAK"

Milli Emlak’tan uygun fiyata 30 adet sulu tarla satışı Milli Emlak’tan uygun fiyata 30 adet sulu tarla satışı

Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulur. Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, heyetin toplanmasına gerek olmaksızın gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulur."