Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeni tedbirler neticesinde artan fiyatlara karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemler içerisinde gayrimenkul sektöründe de kurallar artırılıyor.

Türkiye'den ev satın almak ya da satmak isteyen yabancı uyruklu bireylerin yapması zorunlu olduğu tapu işlemlerinde sunması gereken zorunlu evraklar içerisindeki belgelerin ilk sırada yer alan o evrak her konut için zorunlu hale gelebilir. Evin asıl değerini belirmesi yönünde piyasa değerleri ve gerçek değerleri arasındaki farkı kontrol altına almayı amaçlayarak aynı zamanda vergilerinde tam olarak ödenebilmesi için o belgenin zorunlu tutulacağı ifade ediliyor.

Tapuda zorunlu hale gelecek belge!

Özellikle de vergilerin tam anlamıyla ödemesinin alınabilmesi için tapuda yeni dönem şartlarının değişeceği konuşuluyor. Söz konusu olan yenilikle beraber sadece yabancı uyruklu kişilerin zorunlu tutulduğu bu belgenin artık herkes tarafından talep edileceği söylentisi dolanıyor. Gayrimenkul almak veya satmak istediğinde kredi ile yapılan satış işlemlerinde zorunlu olarak istenilen gayrimenkul ekspertiz raporunun her konut için zorunlu hale geleceği duyuruldu.

Söz konusu olan bu zorunluluk 2018 yılı sonunda Meclis gündeminde torba yasa içerisinde gelmiş fakat bu kapsamda da Meclis’te torbadan çıkarılan bir sonuç olmamıştı.

Ekspertiz zorunluluğu hakkında bilinmesi gerekenler:

➔ Türkiye'deki mevzuata göre, taşınmaz mülklerin satışında ekspertiz zorunluluğu bulunmaktadır. Alıcı ve satıcı, tapu satış işlemi öncesinde bir ekspertiz raporu almakla yükümlüdür.

➔ Ekspertiz raporu, genellikle bir gayrimenkul değerleme şirketi veya uzman bir ekspertiz firması tarafından hazırlanır. Rapor, taşınmazın piyasa değerini, fiziksel durumunu, hukuki durumunu ve diğer önemli unsurları içerir.

➔ Ekspertiz raporu, taşınmazın değerini belirlerken çeşitli faktörleri dikkate alır. Bunlar arasında konum, büyüklük, yapının durumu, bölgedeki piyasa koşulları, kamu hizmetlerine olan erişim gibi etmenler bulunur.

Tapu Satışlarında Ekspertiz Zorunluluğu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tapu satışlarında ekspertiz, taşınmaz malların değerinin belirlenmesi ve alıcıların satın alacakları mülk hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları amacıyla yapılan bir inceleme sürecidir. Ekspertiz raporu, alıcının taşınmaz mülk hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur ve satış işlemine daha fazla şeffaflık sağlar. Bu yazımızda Tapu Satışlarında Ekspertiz Zorunluluğu Hakkında Bilinmesi Gerekenleri sizler için listeledik.

  • 17 Ağustos 2023 - 18:10
  • Görüntülenme: 1915

 Paylaş

Tapu Satışlarında Ekspertiz Zorunluluğu

Tapu satışlarında ekspertiz, taşınmaz mülkün alıcı ve satıcı arasında daha şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Alıcılar, ekspertiz raporu sayesinde taşınmazın gerçek değerini ve durumunu daha iyi anlarlar. Bu nedenle, tapu satışı gerçekleştirilecekse, ekspertiz raporu almak önemli bir adımdır.

İşte tapu satışlarında ekspertiz zorunluluğu hakkında bilinmesi gerekenler:

➔ Türkiye'deki mevzuata göre, taşınmaz mülklerin satışında ekspertiz zorunluluğu bulunmaktadır. Alıcı ve satıcı, tapu satış işlemi öncesinde bir ekspertiz raporu almakla yükümlüdür.

➔ Ekspertiz raporu, genellikle bir gayrimenkul değerleme şirketi veya uzman bir ekspertiz firması tarafından hazırlanır. Rapor, taşınmazın piyasa değerini, fiziksel durumunu, hukuki durumunu ve diğer önemli unsurları içerir.

➔ Ekspertiz raporu, taşınmazın değerini belirlerken çeşitli faktörleri dikkate alır. Bunlar arasında konum, büyüklük, yapının durumu, bölgedeki piyasa koşulları, kamu hizmetlerine olan erişim gibi etmenler bulunur.

➔ Ekspertiz raporu, tapu satış işlemlerinde bankalar tarafından da talep edilen bir belgedir. Bankalar, kredi başvurularında taşınmazın gerçek değerini bilmek isterler ve bu nedenle ekspertiz raporunu talep ederler.

➔ Ekspertiz raporu, taşınmazın gerçek değerini belirlemeye yönelik bir araçtır ve tarafların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Alıcılar, taşınmazın değeri ve durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları için satın alma sürecinde daha güvende hissederler.

➔ Ekspertiz raporunun maliyeti , taşınmazın özelliklerine, büyüklüğüne ve ekspertiz firmasının ücret politikasına bağlı olarak değişebilir. Raporun maliyeti genellikle alıcı ve satıcı arasında paylaşılır.

Tapu Satışlarında Ekspertiz Zorunluluğu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tapu satışlarında ekspertiz, taşınmaz malların değerinin belirlenmesi ve alıcıların satın alacakları mülk hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları amacıyla yapılan bir inceleme sürecidir. Ekspertiz raporu, alıcının taşınmaz mülk hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur ve satış işlemine daha fazla şeffaflık sağlar. Bu yazımızda Tapu Satışlarında Ekspertiz Zorunluluğu Hakkında Bilinmesi Gerekenleri sizler için listeledik.

  • 17 Ağustos 2023 - 18:10
  • Görüntülenme: 1915

 Paylaş

Tapu Satışlarında Ekspertiz Zorunluluğu

Tapu satışlarında ekspertiz, taşınmaz mülkün alıcı ve satıcı arasında daha şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Alıcılar, ekspertiz raporu sayesinde taşınmazın gerçek değerini ve durumunu daha iyi anlarlar. Bu nedenle, tapu satışı gerçekleştirilecekse, ekspertiz raporu almak önemli bir adımdır.

İşte tapu satışlarında ekspertiz zorunluluğu hakkında bilinmesi gerekenler:

➔ Türkiye'deki mevzuata göre, taşınmaz mülklerin satışında ekspertiz zorunluluğu bulunmaktadır. Alıcı ve satıcı, tapu satış işlemi öncesinde bir ekspertiz raporu almakla yükümlüdür.

➔ Ekspertiz raporu, genellikle bir gayrimenkul değerleme şirketi veya uzman bir ekspertiz firması tarafından hazırlanır. Rapor, taşınmazın piyasa değerini, fiziksel durumunu, hukuki durumunu ve diğer önemli unsurları içerir.

Sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolları Sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolları

➔ Ekspertiz raporu, taşınmazın değerini belirlerken çeşitli faktörleri dikkate alır. Bunlar arasında konum, büyüklük, yapının durumu, bölgedeki piyasa koşulları, kamu hizmetlerine olan erişim gibi etmenler bulunur.

➔ Ekspertiz raporu, tapu satış işlemlerinde bankalar tarafından da talep edilen bir belgedir. Bankalar, kredi başvurularında taşınmazın gerçek değerini bilmek isterler ve bu nedenle ekspertiz raporunu talep ederler.

➔ Ekspertiz raporu, taşınmazın gerçek değerini belirlemeye yönelik bir araçtır ve tarafların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Alıcılar, taşınmazın değeri ve durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları için satın alma sürecinde daha güvende hissederler.

➔ Ekspertiz raporunun maliyeti , taşınmazın özelliklerine, büyüklüğüne ve ekspertiz firmasının ücret politikasına bağlı olarak değişebilir. Raporun maliyeti genellikle alıcı ve satıcı arasında paylaşılır.

➔ Ekspertiz raporu, tapu satış işlemleri için zorunlu olmasına rağmen, bazı durumlarda istisnalar bulunabilir. Örneğin, aynı aileye ait bir taşınmazın miras yoluyla devri gibi durumlarda ekspertiz raporu istenmeyebilir. Ancak, genel olarak ekspertiz raporu talep edilir.

➔ Tapu satışlarında ekspertiz, taşınmaz mülkün alıcı ve satıcı arasında daha şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Alıcılar, ekspertiz raporu sayesinde taşınmazın gerçek değerini ve durumunu daha iyi anlarlar. Bu nedenle, tapu satışı gerçekleştirilecekse, ekspertiz raporu almak önemli bir adımdır.

Tapu Satışlarında Ekspertiz

Tapu satışlarında ekspertiz , taşınmaz bir mülkün değerinin belirlenmesi ve alıcıya mülk hakkında daha fazla bilgi sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir işlemdir. İşte tapu satışlarında ekspertiz hakkında bilinmesi gerekenler:

● Ekspertiz raporu, bağımsız bir ekspertiz firması tarafından hazırlanır. Bu rapor, taşınmazın piyasa değerini, fiziksel durumunu, hukuki durumunu ve diğer önemli detayları içerir.

● Ekspertiz raporu almak, alıcının taşınmazın gerçek değerini ve durumunu daha iyi anlamasına yardımcı olur. Satın alma sürecinde daha bilinçli kararlar alınmasını sağlar.

● Ekspertiz raporu, bankalar tarafından da talep edilebilir. Kredi başvurularında taşınmazın gerçek değerini belirlemek amacıyla kullanılır.

● Ekspertiz raporu için bir ücret ödenir. Bu ücret, taşınmazın özelliklerine, büyüklüğüne ve ekspertiz firmasının politikalarına göre değişir. Genellikle alıcı ve satıcı arasında paylaşılır.

● Ekspertiz raporu zorunlu olmasına rağmen, bazı istisnai durumlarda talep edilmeyebilir. Örneğin, aynı aileye ait bir taşınmazın miras yoluyla devri gibi durumlarda ekspertiz raporu istenebilirlik.

● Ekspertiz raporu, taşınmaz mülkün alıcısı ve satıcısı arasında şeffaflık sağlar ve tarafların daha güvende hissetmelerini sağlar.

● Ekspertiz raporu, taşınmaz mülkün gerçek değerini belirlemek için çeşitli faktörleri dikkate alır, bu faktörler arasında konum, büyüklük, yapının durumu, bölgedeki piyasa koşulları yer alır.

Editör: Haber Merkezi - SK