Ticaret Bakanlığı tavuğa gelen fahiş zamlar nedeniyle 8 firmaya cezai işlem uyguladı.

Tavuk etinde son 5 ay içerisinde yaşanan artış kapsamında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Fiyat artışına neden olan etkenleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışma yaparken kanatlı et ihracatına yönelik kısıtlama işlemi getirildi.

AYLIK BAZDA AZAMİ 10 BİN TON SINIRLAMA

Tavuk eti ihracatı 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami oranda 10 bin ton, toplamda ise 2024 yılı sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı. Diğer yandan tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat uygulayan 8 firmaya da para cezası uygulandı.

"KIRMIZI ET ALAMAYANLAR BEYAZ ETE YÖNELDİ"

Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu? Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu?

Sektör temsilcileri kırmızı et ücretini karşılayamayan vatandaşların beyaz ete yönelimde bulunduğunu ve bu durumunda son zamanlarda olan fiyat artışında etkili bir durum olduğunu belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından konu kapsamında yapılan açıklamada; "Bilindiği gibi, kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründe dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde, yıllardır süregelen üretim ve ihracattaki doğru politikalar ile mevcut üretim hacmine ulaşılmış, sektör uzun yıllardır iç talep ile yurt dışı talebi bir arada karşılayabilecek kabiliyeti muhafaza etmiştir.

"RİSKLER FİYAT ENDEKSİNDE YUKARI YÖNLÜ EĞİLİM OLUŞTURDU"

Son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel riskler, küresel gıda fiyat endeksi üzerinde yukarı yönlü bir eğilim oluşturmuş ve özellikle temel tarım ürünlerinde ülkelerin iç piyasa arzını koruma faaliyetlerini ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak, muhtelif ürünler ile birlikte ülkemizde de tüketim açısından en önemli hayvansal protein aracı olan kümes hayvancılığı ürünleri de 2023 yılının Mayıs ayı içerisinde İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine alınmıştı. Bununla beraber, 2024 yılının ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir.

"İHRACATA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILMASI GEREKLİLİĞİ İSPAT ETTİ"

Fiyat oluşumları izlenirken üretim ve ihracat gelişimleri analiz edilmiş, iç ve dış talepte muhtemel senaryolar titizlikle tetkik edilmiş, ilgili kamu kurumları ve sektörel kuruluşlar ile istişareler gerçekleştirilerek, üretim, tüketim, dış ticaret ve fiyat oluşumları kapsamında detaylı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Tüketim alışkanlıklarındaki ve iç talepte yaşanan değişimlerin, spekülatif fiyat yükselişlerini beraberinde getirdiği görülmüştür. Yapılan analizler iç piyasada tüketici refahının korunabilmesi için arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, söz konusu ürün ihracatına yönelik bir takım düzenlemeler yapılması gerekliliğini ispat etmiştir. Bununla birlikte, sektörde ölçek ekonomisinin sürdürülebilmesi, iç talepte yaşanabilecek dalgalanmaların üretim kaybına sebebiyet vermemesi ve yoğun çabalar ile kazanılan ihracat pazarlarının korunabilmesinin de ülkemizin ekonomik menfaatleri açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.