T.C. ERZİNCAN İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN
İLAN

DOSYA NO    : 2024/1480 İnfaz Hâkimliği Dosyası
KARAR NO    : 2024/1888
  Mahkememizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 25/03/2024 tarihli ilamı ile  Mohammad Rasul ve Halıme oğlu, 01/01/1998 doğumlu mah/köy nüfusuna kayıtlı IDRIS HAŞIMI tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve hükümlü  IDRIS HAŞIMI hakkında 5275 sayılı kanunun 105/A-1(a) ve geçici 10/2'inci maddesi gereğince Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmesine ilişkin verilen karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.05.2024
Vural BEDİRHANOĞLU                                                                   İlyas KAYA
          Katip                                                                                             Hakim
        256769                                                                                          220197
     E-imzalıdır                                                                                    E-imzalıdır
 
 
#ilangovtr Basın No ILN02036591