T.C.
TERCAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/302 Esas
KARAR NO : 2024/126

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/05/2024 tarihli ilamı ile ayrı ayrı 6.000,00 TL ve 20,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Noormorad - Biramgul oğlu, Kalaleh 29/03/1979 doğumlu Abdolghafour ARAZZADEH ile Noormorad - Biramgul oğlu, Kalaleh 10/05/1983 doğumlu Taher ARAZZADEH'in adresleri tespit edilememiş ve gerekçeli kararın tebliğ edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.13.06.2024

#ilangovtr Basın No ILN02049641