T.C.
TERCAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2018/128 Esas
KARAR NO : 2024/121
5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/05/2024 tarihli ilamı ile 6.000,00 TL ve 20,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Zolfali - Sehengül oğlu, Macoo 12/05/1988 doğumlu Shahrouz MOHAMMADI'in adresi tespit edilememiş ve gerekçeli kararın tebliğ edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.13.06.2024
#ilangovtr Basın No ILN02049651