T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N

ESAS NO : 2020/93 Esas
Mahkememiz 25/04/2024 tarih 8 celse numaralı duruşmasında dosya kapsamında adresi meçhul olduğu anlaşılan davalı Aytül ULUŞAN hakkında TK28 Madddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Durusma Günü: 19/09/2024 günü saat:  10:35  'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız,  ''Belli gün ve saatte ön inceleme duruşmasına katılmanız, duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve karşı tarafın davaya devam etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, karşı taraf ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur'' hususu ihtar yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

Davacı Adı Soyadı:             Davalı Adı Soyadı                                             Dava:
İSMAİL GÜNDÜZ                AYTÜL ULUŞAN                      Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından
                                                                                                                    Kaynaklanan)

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİ
-AYTÜL ULUŞAN

#ilangovtr Basın No ILN02034991