T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
İ L A N

ESAS NO : 2021/39 Esas

Mahkememiz 18/04/2024 tarih 10 celse numaralı duruşmasında dosya kapsamında adresi meçhul olduğu anlaşılan davalılar hakkında TK28 Madddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 
Durusma Günü: 13/06/2024 günü saat:  10:55 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.  İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

Davacı Adı Soyadı:                                              Davalılar Adı Soyadı                               Dava:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU                       BORİSLOV SİLİVKOV                          TAZMİNAT
BAŞKANLIĞI                                                     BULGARİA SOFİA WK BELITE                                         
                                                                            EREZX BL LTD HAVHA SOFİA
İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİ
-BORİSLOV SİLİVKOV
-BULGARİA SOFİA WK BELITE EREZX BL LTD HAVHA SOFİA
  Ek:
-Bilirkişi raporu

#ilangovtr Basın No ILN02025555