Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı’na göre,süt yağı oranı en az yüzde 82 olacak. Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma verici kullanılmayacak. Muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması gibi işte yeni maddeler...

  1. Bu kapsamda, tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranının ağırlıkça en az yüzde 82 olması kriteri getiriliyor.
  2. Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma vericilerin kullanılamayacağı tebliğe eklendi. 
  3. Düzenleme kapsamındaki ürünlerde, manda sütü aroması ile yoğurt aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri de kullanılamayacak.
  4. Ürünlerdeki etiketleme, ambalajlama ve işaretleme maddeleri de tebliğ taslağıyla yeniden düzenleniyor.Buna göre, ürünlerin etiketinde gıda adının temel görüş alanında yer alması gerekecek.
  5. Ürünlerin içerdiği süt yağı miktarları, gıda adının yanında ve en az gıdanın adıyla aynı punto büyüklüğünde temel görüş alanında belirtilecek.
  6. Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi de gıdanın adıyla birlikte kullanılacak.
  7. Ürünler taşınıp depolanırken ve son tüketiciye arz edilirken sıcaklığın en yüksek 6 santigrat olması gerekecek.

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet’te

Gıda işletmecileri, 31 Aralık 2024'e kadar tebliğin hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğünde olacak. Bu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.