Kirli dünyanın amentüsü! Kirli dünyanın amentüsü!
prof dr hadi sağlam (1)
& Hani var ya; Aşk için gelmişiz biz bu meydana…! 
& Dostu sevmektir bizim işimiz…!
& Öylesine bir dünyada yaşıyoruz ki...
& Cehennem de cehennem…! günah da günah…! etrafımızda okyanus olmuş...!
& Korku ve nefret kültürü…! sarmış heryanımızı güneşi göremiyoruz.
&  Desene din eğitiminde  korku kültürü mü? yoksa sevgi kültürü mü prim yapar bilemiyorum.
& Bu konu piyasasının uzmanlarının konusu…!
& Ancak sevgi kültürü iklimini ne kadar da özledik. 
& Mecnun ve Leyla gibi evers tepesi kadar anlamlı nirvanaları özledik.
& Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler. 
& Öyle ki bugün özgüvenimizi kazanmaya ne kadar da muhtacız. 
& İmanı sevgi kültürünü hakim unsur mu yapamadık bilemiyorum…
&  Dünden bugüne kardeş kardeşi katlediyor. 
& Biri yerken diğeri aç uzaktan bakıyor. 
& Birinin problemi diğerinin engeliyle karşılaşıyor.
& Biri güç ve kuvvet bende derken biri de uzaklardan ah çekiyor.
& Biri meydan benim derken; biri de sığınacak bir yuva arıyor.
& Karıncalar gibi yuvasına varmadan çiğnendikçe çiğneniyor. 
& Demek ki yürüyüşüne dikkat etmelisin? 
& Kardeşlik projesi...! Güven projesi...! İnsanlık projesi…! Neredesin? Kiminlesin? Heyhat...!
& Hiçbir toplum ve devlet, yozlaşmış kültürü en modern silah ve ordularla bile koruyamaz.
& Medine’de kurulan örnek devlet ve vahiy projeleri rüyalarımız olmalı.
& Bilirsiniz mazi temeldir, tecrübedir.
& Aynı zamanda mazi beşerin çocukluk dönemidir.
& Bu insanlık projesi onları insanlık tarihinin öznesi yaptı. 
& Böylece bir medeniyet güneşi doğdu.
& Yesrip iken Medineye dönüştü.
& Bu medeniyette, komşusu aç gezerken tok yatan bizden değildi.
& Devlet başkanı bile yoksullara sırtında nevale taşırdı.
& Efendi ile köle, işçi ve işveren aynı sofrada  otururdu.
& Sömürüye son verilerek emek ve sermaye dengesi kuruldu.
& Riba yasağı yasallaştırılarak köle düzene nokta konuldu.
& Zengin ve fakirin teraziside  eşit tartardı.
& Sosyal ve idari hayatta sınıfsız toplum yapısı oluşturuldu.
& Bugün teraziniz mi bozuldu? 
& Yoksa adaletimiz mi esir bilemiyorum? 
& Peygamberin (sav) en önemli sosyal siyasetlerinden biri de kardeşlik projesidir. 
& Üst kimlik ve üst çatı projesi...!
Kardeşlik 3
& MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR… 
& Birlikte yaşamın odak noktası bu temel ilke kabul edildi.
& Ensar ile Muhacir arasında bunun temelleri atıldı.
& Zira konjonktürel  durum bunu zorunlu kılmıştı.  
& Vahyin yeryüzü projesiyle tevhidin temelleri atılmıştı.
& Bu tevhit ruhu, Medine toplumunun özgüvenini artırdı.
& Öyle ki birey ve toplumların özgüvenleri canlı tutulursa,  toplumlar sıçrama sağlayabilir.
& Bugün de biz devlet olarak aynı noktadayız? 
& Toplumsal dönüşüm eşiğindeyiz.
& Kardeşlik projesi, vahyin en ciddi projelerinden biridir.
& Bu proje, dünya nimetlerinden ûlvî gayeler uğruna feda etme, bir paylaşım projesidir.
&  Bu proje ülvî gayeler uğrunda, dünya nimetlerinden birlikte istifade etme projesidir.  
&  Bu kardeşlik projesiyle, hak etrafında güç elde eden Müslümanlar, adeta çağa ve insanlığa örnek olmuşlardır. 
& Bu proje,  tarihte en manidar bir ses olmuştur. 
& Ebedi nimetleri, geçici nimetlere tercih etmişlerdir.
& Bu projeyle, adeta malı olan malını, canı olan canını üst üste koymuştur. 
& Günümüz Müslümanlarının kurtuluş reçetesi de bu temel esas / ilkeyi anlamada yatmaktadır. 
& Bugünün Müslümanları, (içinde bulundukları durumu da dikkate alarak) belki de beş veya on yıllık din kardeşliği projesini pratiğe sokmalıdır.
& İslâm kültür tarihinde yürürlüğe sokulan bu ilkeye, günümüz dünyasında daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. 
& Bu projenin pratiğe sokulmasıyla, İslâm’ın önerdiği adil bir düzen kurma hedefinin gerçekleştirilmesi, toplumsal bütünleşmenin sağlanması için ciddi bir taban oluşturulabilir.
& Bu tevhit ruhuyla tarihte Müslümanlar, fitne ve fesatları ortadan kaldırmış, “ sıratı müstakim” olan ana yola / otobana çıkmışlar ve yürüyüşlerini öyle sürdürmüşlerdir.
& Bugün desene güçlü bir çağrıya güçlü bir sese ihtiyacımız var. 
& Ne zamandan beri kapitalizm bizleri esir aldı bilemiyorum.
& Yoksa biz bu dünya hayatına mı razı olduk? 
& Müslüman müslümana çelme takarken camiye gitse de Müslüman olmanın ve camiye gitmenin anlamı var mıdır bilemiyorum.
& Banane dedikçe bozuldu çarkın.
& İşgale uğradı evinle barkın.
& Yeter yattığınız ayağa kalkın.
& Dermanınızı mı yok ÖLÜMÜSÜNÜZ ?
 & Bu sosyal hukuk düzeni, İslâm kültürünün öteden beri öngördüğü bir toplumsal hayat ideali olmuştur. 
& İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş böylesine önemli bir olay, ilk İslâm toplumunda gerçekleşmiş olması itibariyle, İslâm tarihinde “ sosyal adâletin tesisi” ve “toplumsal dayanışmanın sağlanması ” yolunda atılmış oldukça önemli bir adım olsa gerektir. 
& Tarihte kurulan birçok sosyal müessesenin teşekkülü, bu kardeşlik ilkesi temelinde oluşmuştur. 
& İhvan kardeşliği...! Akile, Ahilik…! Fütüvvetlik...Sigorta...vb
& Görüldüğü üzere Müslüman bireyin değer yargısı, sadece kendini kurtarmak değil top yekûn insanlığın kurtuluş için mücadele etmek olmalıdır. Saygılarımla…
Kaynak: Haber Merkezi