Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 45 personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 45 adet sözleşmeli bilişim personeli alınacak.  

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na alınacak adayların başvuruları dijital ortamda 24.04.2024 – 10.05.2024 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

 1) BAŞVURU ŞARTLARI A - GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için ve yalnızca birine başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, diğer adaylar için en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B - ÖZEL ŞARTLAR I. YAZILIM MİMARI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

Tercihen;  Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Certified · Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikalarından en az birine sahip olmak,  TOGAF, COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve  tecrübe sahibi olmak,  Oracle Certified Associate (OCA) Java, Oracle Certified Professional (OCP) · Java sertifikalarından en az birine sahip olmak,  PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak

 II. KURUMSAL VERİ MİMARI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

Tercihen;  10.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme  aşamalarında çalışmış olmak,  TOGAF, COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve  tecrübe sahibi olmak,  PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak.

III. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Tercihen;  Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Certified Application

· Developer (MCAD), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), CMMI Dev, TOGAF sertifikasına sahip olmak,  Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Master (OCM) veya Oracle

· Java Certified Expert (OCE) sertifikalarına sahip olmak,  TOGAF, COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 IV. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Tercihen;  Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions

· Expert (MCSE) sertifikalarına sahip olmak,  (MCSE), VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarına sahip olmak.

V. KIDEMLİ AĞ UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Tercihen;  CCNA, CCNP Enterprise, CCNP Collaboration, CCNP Security sertifikalarına sahip olmak.

VI. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Tercihen;  CEH, GPEN, OSCP, CISSP sertifikalarına sahip olmak,

·         ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak, 

·         ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak, 

·         CCSE, FCNSP, PCNSE, GWAPT, CCNP Enterprise, CCNP Security sertifikalarına sahip olmak.

VII. KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

·         Tercihen;  Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),

·         Microsoft Certified Application Developer (MCAD),

·         Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), sertifikasına sahip olmak.

VIII. KIDEMLİ VERİTABANI UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

·         Tercihen;  Oracle Certified Expert (OCE), Oracle Database Administrator Certified Professional (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için),

·         Oracle Certified Master (OCM) sertifikasına sahip olmak, 

·         Oracle Exadata Dataguard yapılandırma ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak

IX. KIDEMLİ DEVOPS UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

Tercihen;  Kubernetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak.

X. KIDEMLİ İŞ ANALİSTİ (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Tercihen;  ISTQB, Certified Business Analysis Professional (CBAP),

Certification of Capability· in Business Analysis (CCBA) sertifikasına sahip olmak, 

1.000 kullanıcı ve üzeri kamu kurum ve kuruluşlarındaki yazılım projelerinde görev almış olmak, 

Yazılım test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak, 

Tercihen Çevik metodoloji kullanan ekiplerde çalışmış olmak.

XI. İŞ ANALİSTİ (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

İşte o il konutta 29’uncu sıraya yükseldi İşte o il konutta 29’uncu sıraya yükseldi

Tercihen;  Yazılım test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,

Tercihen Çevik metodoloji kullanan ekiplerde çalışmış olmak.

XII. YAZILIM UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Tercihen;  1.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme· aşamalarında çalışmış olmak.

XIII. DEVOPS UZMANI (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

XIV. SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

XV. CBS YAZILIM UZMANI (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

XVI. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Tercihen;  CEH, GPEN, OSCP, CISSP sertifikalarına sahip olmak,

·  ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,  ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

XVII. AĞ UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Tercihen;  CCNA, CCNP Enterprise, CCNP Collaboration, CCNP Security sertifikalarına sahip olmak.

XVIII. VERİ MERKEZİ UZMANI (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Tercihen;  Destekleyici altyapı sistemleri (Kesintisiz Güç Kaynağı, Elektrik Altyapı, Yangın· Algılama ve Söndürme Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri) kullanım ve bakım sertifikalarına sahip olmak.

2) İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı özgeçmiş belgesi, b) Lisans eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,  Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini§ gösterir belge,  Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,§ İstenilen hizmet süresinin tek bir belgeyle sağlanmaması halinde birden fazla belge sunulabilecektir. ç) ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

3) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ;

Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

Başvurular dijital ortamda 24.04.2024 – 10.05.2024 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Adaylar belirtilen pozisyonlardan yalnızca birisi için başvurabilecektir.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 (on) katı aday sözlü sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav yeri, tarihi ve saatini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacaktır.

Sonuçlar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.