Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son bir yılda İş Kanunu'na aykırılıktan dolayı 920 özel öğretim kurumuna idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakan Tekin, İş Kanunu kapsamında özel öğretim kurumlarında asgari ücretin altında eğitim personelinin çalıştırılamayacağını dile getirerek, 920 özel öğretim kurumuna 65 milyon TL para cezası uygulandığını bildirdi ve bazı milletvekillerinin özel okullarda çalışan öğretmenler ile ücretli çalışmakta olan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara yönelik yazılı soru önergelerini yanıtladı.

YÖNETMELİKLE BELİRLENECEK

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında bulunan yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders ücretleri kapsamında mevzuattaki düzenlemelere yönelik hatırlatmada bulunan Bakan Tekin, uzman ve usta öğretici olarak görevlendirilecek vatandaşlarda aranacak koşulların da yönetmelikle belirlendiğini duyurdu. Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görev yapan vatandaşların, sadece fiilen okutmuş oldukları ders görevi karşılığında ek ders ücretinden faydalandıklarını belirten Bakan Tekin, bunun dışında farklı bir uygulamanın olmadığını belirtti.

1 KASIM 2023 TARİHİ İTİBARİYLE YANSILTILDI

Gerçekleştirilen değişiklikler sonrasında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen vatandaşların ek ders ücretlerinde yüzde 25 oranında artış yapıldığını ve yapılan bu artışın 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yansıtıldığının bilgisini verdi.

Kalkınma planları ve hükümet programları kapsamında ek ders ücreti karşılığında görev yapan vatandaşların "emek-ücret" ilişkisi bütünlüğü kapsamında mali haklarında iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmaların ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürüldüğünü söyleyen Tekin, bakanlığın resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının sözleşmeli öğretmen istihdamı ile sağlandığını ve 3 yıl sözleşmeli görev yapan vatandaşların kadrolu olarak atandığını kaydetti.

"GEÇİCİ OLARAK BAŞVURULAN BİR YÖNTEM"

Kemaliye’de bahar şenliği başladı Kemaliye’de bahar şenliği başladı

Bakan Yusuf Tekin, ders saati karşılığı ücretli öğretmen görevlendirmesinin eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülmesi amacına yönelik "aylıksız izinli" ve "raporlu" olan öğretmenler ile atama döneminde atama yapılamayan öğretmen kadroları yerine, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında kısa ve belirli süreler için yapıldığını belirtti. Ders saati karşılığı ücretli öğretmen görevlendirilmesinin zorunlu durumlarda ve geçici olarak başvurulan bir yöntem olduğunu belirten Tekin; "Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personeli, İş Kanunu hükümleri kapsamında kurumlarıyla kendi rızaları ile aralarında yaptıkları iş sözleşmesine göre istihdam edilmekte olup söz konusu mevzuat ve sözleşmelerindeki haklara sahiptirler. İş Kanunu kapsamında özel öğretim kurumlarında asgari ücretin altında eğitim personeli çalıştırılmamaktadır. Bu kurumların denetimi Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda yapılmakta, mevzuata aykırı uygulamaların tespiti halinde gerekli disiplin ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ülke genelinde özel eğitim kurumlarında yapılan denetimler neticesinde son bir yılda 920 özel öğretim kurumuna 65 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verdi.