Tarımsal desteleme ödemeleri bugün ödeniyor Tarımsal desteleme ödemeleri bugün ödeniyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında para ve sermaye piyasalarına vergi müdahalesi yapılacak.

 Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında;

Mevduat faizleri, katılma hesaplarından elde edilen kâr payları, devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Hazinece kurulan Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler, yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ürünlerden elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanacak stopaj oranlarında değişiklikler yapıldı. Hükümetin uygulamış olduğu, güçlü TL/ TL'yi özendirme politikasının bir bileşeni olması gereken karardaki detaylar ise şu şekilde;

MEVDUAT FAİZLERİNE UYGULANAN VERGİ ORANLARI

Vadesi 6 aya kadar olan mevduat hesaplarında %5'ten - %7,5'e, vadesi 1 yıla kadar olanlarda %3'ten %5'e ve vadesi 1 yıldan uzun olanlarda ise %0'dan %2,5'e, çıkarıldı. Aynı zamanda aynı vade ve oranlar "katılım bankacılığı" için de geçerli. Böylelikle son dönemde yapılan yüksek faiz artışları ve mevduat sahiplerinin elde edecekleri gelirlerde bir vergi dengelemesi yapılmış oluyor. Bu durum, özellikle kısa vadeli mevduat hesaplarına olan ilgiyi ve böylece TL'ye olan yönelimde azalma yaratabilir.

Fakat diğer yandan enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda, kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında ve altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında oran değişikliğine gidilmedi ve bu oran %0 olarak kaldı. Yani  TL'ye dönüşüm konusunda vergi desteğinin devam ettiğini söyleyebiliriz.

TAHVİL, BONO VE KİRA SERTİFİKALARINDA;

Devlet tarafından ihraç edilenlerde 31 Temmuz 2024 tarihine kadar %0 stopaj uygulanacak. Bunlar dışındaki tahvil, bono ve kira sertifikalarında %2,5, %5 ve %7,5 gibi farklı vergi oranları. Devlet borçlanma araçları %0 vergi oranı ile daha cazip hale getirilerek, hazine'ye borç verilmesi özendirilmekte.

YATIRIM FONLARINDA;

 Elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan stopaj oranı %0'dan %7,5 oranına çıkarılıyor! (Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç)

İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN;

-Varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan stopaj oranı ise %5'ten %7,5 oranına çıkarılıyor.

 Vadeli mevduat ve katılım hesapları, özel kesim tahvil, bono ve kira sertifikaları, yatırım fonları ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen ürünler daha vergili hal alırken enflasyona endeksli değişken faiz oranı uygulanan hesaplar, döviz ve altından TL'ye dönüşüm hesapları ile Devlet tarafından ihraç edilen tahvil, bono ve kira sertifikalarında vergi teşviği devam etmekte.