prof dr hadi sağlam (1)

& Cumhuriyetimizin kazanımları korunmalı, eksikliklerimiz elbette tamamlanmalıdır.

& Devlet olmanın en büyük kazanımı CUMHURİYETTİR.

& Anayasanın 1. maddesinde yerini almıştır.

& BUGÜN Cumhuriyetimizin 100. yılının dönem parolası;

& Yönetimde *ADALET VE LİYAKAT* esas alınmalı, *CEHALET VE HUKUK MÜCADELESİ* ilkemiz olmalıdır.

Milletvekili Karaman, Erzincan projeleri ile ilgili Bakan Ersoy’u ziyaret etti Milletvekili Karaman, Erzincan projeleri ile ilgili Bakan Ersoy’u ziyaret etti

& Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkının bayramını kutlar, hep birlikte elele birlik ve beraberliğimizin devamını dilerim.

& Cumhuriyetimizin geleceğinde çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmaya fırsat ve imkân verilmesini dilerim.

& Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

& Cumhuriyetin ilan edilmesiyle bu millet, İslam’ın ışığında Türk milleti kendine özgü kimliğine, kişiliğine ve fıtratına dönmüştür.

& 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimiz 100. yaşına girmiştir.

& Bu yüzyıl’da umarım Mevlana ve Yunusun hoşgörüsü hâkim olur.

& Adalet, liyakat ve hukuk düzeni kurulur.

& Adil bir iktisadi düzen kurulur.

& Adil bir sosyal düzen kurulur,

& Adil bir idari düzen kurulur.

& Herkes birbirinin gözlerinin içine sevgiyle bakabilecek bir toplum oluşturulur.

& Sevgi toplumu ise ancak sevgi tohumuyla ekilir

& Bu da Anadolu’mda Mevlâna ve Yunusun ruhuna ne kadarda ihtiyacımız olduğunu göstermektedir.

& İnsan merkezli bir dinin ilkeleri ne kadar da güzeldir.

& Mevlâna gibi her insanda Allah’ı görmek!

& Hiçbir insan ayrımı yapmamak.!

& Zengin, fakir, Müslim, gayri Müslim, günahkâr, sarhoş ne olursan ol yine de gel demek.

& “Bu dergâh umutsuzluk dergâhı değildir” diyebilmek.

& Öyle ki tarihte bir Papaz ve Ermeni Mevlana’ya tazim ediyor.

& Mevlana’da ona tazim ediyor.

& Bir fahişe ona tazim ediyor.

& O da bir fahişeye tazim ediyor.

& Onu güzel bir dille yad ediyor.

& Etrafındaki fahişelerde etkileniyor ve Mevlana’ya tazim ediyorlar.  

& Semada bir sarhoş ona çarpıyor.

& Diğerleri engelleyince “O içerek sarhoş olmuş siz ise içmeden sarhoşsunuz” diyor.

& İster münacât eri ol ister meyhane eri ol.

& Ne olursan ol yine gel diyor.

& “Bin kez günah işlesen de yine gel” diyor.

& Bin kez tövbeni bozsan da yine gel diyor.

& Bu dergâh umutsuzluk dergâhı değildir diyor.

&Mevlanalar, Yunuslar Anadolu'da sevgi tohumu ektiler.

& Bize lazım olan dil ve anlayış budur.

& Kin ve nefret dili İslam’ın dili değildir.

 & Her derdin dermanını kılıçta arayanlarla!

& Her derdin dermanını aşk ve vicdanda arayanların kavgası!

& Hak ile batıl kavgasıdır.

& Batılı hak görenler yolda kalırlar.

& Mevlâna bir gece dost arayan birine rastlar.

& Mevlâna şöyle anlatıyor:

& Bir gece vakti evimden dışarıya çıktım.

& Sokaklarda geziyordum.

& Bir adamın elinde fenerle dolaştığını gördüm.

& Bu gece karanlığında ne arıyorsun.? dedim.

& Adam, *İNSAN ARIYORUM* diye cevap verdi.

& Yazık boşuna yoruluyorsun.

& Ben yurdumu terk ettim de yine bulamadım.

& Nafile arıyorsun.

& Adam acı acı baktı.

& Biliyorum ama aramaktan zevk alıyorum.

& Belki de bulamadığımı şimdi buldun dedi.

& Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüzyılı medeniyet getirsin.

& Zira tarihleri kavgalı olan milletler kolay kolay iflah olmazlar.

& Müflis tüccar gibi eski defterlerini karıştırıp geleceklerini tüketmezler.

& Düşünerek çağı aşan insanları düşman ilan etmezler.

& Öyle ki Mevlâna, İbn Sina ve Farabi gibi bilginler zamanında değerleri anlaşılmamışsa da öldükten sonra onların ürettiklerine muhtaç oldular.

& Ebu Hanife’yi zindanlarda kırbaçlasalar da bugün onu ışık kabul ettiler.

& Aristo, Eflatun ve Sokrates’i yargılasalar da hakkı hâkim kılmak için nefes tükettiler.

& Galile gibi dünya yuvarlaktır diyenlerin soluğunu kestiler.

 & Bunların bedenlerinden modern imar geçirseler de zihinlerinden modern imar geçirememişlerdir.

& İbn Arabi, İbnBace, İbnTufeyl, İbn Rüştler toplum tarafından dışlansalar da bugün bile insanlığa ışık olmuşlar.

& Tarihten günümüze toplumlar içerisinde yaşarken değeri bilinmeyen, ölünce değeri anlaşılan insanlarla doludur.

& Tarihten günümüze araştırıcı ve sorgulayıcı fikirler hep zararlı görülmüş, kısırlaştırılmış ve köleleştirilmiş, hor bakılmış olsalar da güneş gibi hakikat göz yummakla yok edilemez.

& Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

& İcatları olmayanlar taklitçi olurlar.

& Taklit karanlığında yaşayıp giderler.

& Cumhuriyetin ilanı ile Türk halkı bağımsız bir kimlik kazanmıştır.

& Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve Devleti. Saygılarımla.

Prof Dr Hadi Sağlam