Erzincan merkezde 3 adet gayrimenkul uygun fiyata satılacak

Erzincan Merkez Çukurkuyu Mahallesinde 3 adet gayrimenkul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışa çıkarıldı.

Erzincan Merkez Çukurkuyu Mahallesinde Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından,bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1.       1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, Çukurkuyu Mah.126 Ada, 5 Parsel, Sulu tarla

Adresi: Çukurkuyu Mah. Erzincan. Yüzölçümü: 11.488,81 m2

Erzincan’da Ambulans Bakım Onarım Durumları toplantısı yapıldı Erzincan’da Ambulans Bakım Onarım Durumları toplantısı yapıldı

Kıymeti: 7.523.273,98 TL / KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı: Tarım Reformu Genel müd. Erzincan İl Gıda Tarım ve Hay. Müd.

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma başlangıç tarih ve saati: 03/09/2024 - 10:53 / Bitiş tarih ve saati: 10/09/2024 - 10:53

2.Artırma başlangıç tarih ve saati: 01/10/2024 - 10:53 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:53

2.       2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, Çukurkuyu Mah. 126 Ada, 6 parsel. Adresi: Çukurkuyu Mah. Erzincan. Yüzölçümü: 10.020,47 m2

Kıymeti: 6.288.347,27 TL/ KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer: Tarım Reformu Genel Müd. Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma başlangıç tarih ve saati: 03/09/2024 - 11:04 / Bitiş tarih ve saati: 10/09/2024 - 11:04

2.Artırma başlangıç tarih ve saati: 01/10/2024 - 11:04 / Bitiş Tarih ve Saati: 08/10/2024 - 11:04

3.       3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, Çukurkuyu Mah.127 Ada, 3 Parsel,

Adresi: Çukurkuyu Mah. Erzincan. Yüzölçümü: 4.847,50 m2. İmar Durumu: İnşaat tarzı kısmen yol, kısmen konut dışı kentsel çalışma alanı ve E.0,40 olarak planlanmıştır.

Kıymeti: 16.966.250,00 TL.  KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı: Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün intifak hakkı, Tedaş Gen. Müd. kam. şerhi mevcut.

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma başlangıç tarih ve saati: 03/09/2024 - 11:15 / Bitiş tarih ve saati: 10/09/2024 - 11:15

2.Artırma başlangıç tarih ve saati: 01/10/2024 - 11:15 / Bitiş tarih ve saati: 08/10/2024 - 11:15

Editör: Mehmet Yaşar Çiçek