Erzincan’da 2 adet daire satışa çıkarıldı

Erzincan Merkez Cumhuriyet mahallesinde ve İnönü mahallesinde 2 adet daire Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışa çıkarıldı.

Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan, bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, Cumhuriyet Mah. 888 Ada, 2 Parsel, 4 Nolu Bağ. bölüm.

Adresi: Arslanlı Mah. Erzincan / Yüzölçümü: 369 m2

İmar Durumu: Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 6.83 m, İnşaat Derinliği 18.4 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Ayrık nizam konut alanıdır. Zemin+2 kat olarak planlanmıştır. Taks:0,40 Kaks:1,20 dir. İnşaat ruhsat tarihi yoktur.

Kıymeti: 1.100.000,00 TL /  KDV Oranı : %10

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma başlangıç tarih ve saati: 02/07/2024 - 10:47  /  Bitiş tarih ve saati: 09/07/2024 - 10:47

2.Artırma başlangıç tarih ve saati : 25/07/2024 - 10:47  /  Bitiş tarih ve saati : 01/08/2024 - 10:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, İnönü Mah. 1688 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi: İnönü Mah. Erzincan / Yüzölçümü: 2.322 m2

İmar Durumu: Yok , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 37.01 m, İnşaat Derinliği 41.2 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Blok Nizam konut alanıdır. Zemin+2 kat olarak planlanmıştır. Taks:0,40 Kaks:1,20 dir. inşaat ruhsat tarihi 26/08/1994 dür.

Kıymeti: 2.300.000,00 TL / KDV Oranı : %10

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma başlangıç tarih ve saati: 02/07/2024 - 10:57 / Bitiş tarih ve saati: 09/07/2024 - 10:57

Alternatif yatırım fonları hızla büyüyor Alternatif yatırım fonları hızla büyüyor

2.Artırma başlangıç tarih ve saati: 25/07/2024 - 10:57 / Bitiş tarih ve saati : 01/08/2024 - 10:57

Editör: Mehmet Yaşar Çiçek