Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, üzümlü ilçesinde bölge çiftçilerine profesyonel bağcılık  ve modern bağcılık telli sistem eğitimi verildi.

Erzincan’da Bağcılığı en yaygın olduğu bölgesi olan Üzümlü ilçesinde profesyonel üzüm yetiştiriciliği konusunda, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü iş birliği ile çiftçilere bağcılıkta yetiştiricilik ve hastalıklarla mücadele kapsamında eğitim verildi.

Erzincan Bağcılık 1

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendislerinden Nalan Nazan Kalkan, Abdurrahim Bozkurt ve Tevhit Geçim ile Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendislerinden Selahattin Albayrak’ın katılımları ile Üzümlü ilçesinden bölge çiftçisine profesyonel üzüm yetiştiriciliği, bağcılık ve hastalıklarla mücadele kapsamından eğitim verildi.

Erzincan Üzüm Bağı Budama

Ziraat Mühendisleri, çiftçilere profesyonel bağcılık, verimliliği artırmak, hastalıkların erken teşhis edilmesi ve mücadelesi ile ayrıca sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemek gibi konularda detay bilgiler verildi.

Erzincan Bağcılık 3

Ayrıca Profesyonel üzüm yetiştiriciliği ve bağcılıkta modern uygulama olan telli terbiye sistemleri, fidan dikimi, budama teknikleri, hastalıkların önlenmesi ve doğal kaynakların korunması gibi konulara yer verildi.

Enstitümüz, bu tür eğitim programları düzenlemeye devam ederek, teknik personellerimizin yaptığı araştırma projelerinden elde ettiği sonuçları çiftçilerimizle paylaşarak, tarım sektöründe kaliteyi artırmayı, çiftçilerin gelirini iyileştirmeyi ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi amaçlamaktadır.

Moder Üzüm Bağı Telli Sistem 2

Erzincan'da kuru fasulyenin geleceği konuşuldu Erzincan'da kuru fasulyenin geleceği konuşuldu

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından, Bağcılık, meyvecilik ve her türlü bağ ve bahçe eğitim programları düzenlemektedir. Ayrıca teknik personellerin araştırma projeleri, kaliteli ürünlerin üretilmesi, gelir artırıcı iyileştirilmenin paylaşılması ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek konularında çiftçilere sürekli eğitim veriliyor.