Pancar Ekicileri Kooperatifi’nden önemli duyuru!

Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığından yapılan duyuruya göre, bir ortaklık pay değeri 100(yüz) liraya çıkarıldı.

S.S. Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Harun Karakaş tarafından ortaklık pay değeri 100 TL’ye çıkarıldığı ödenmemiş kısmını 24.06.2024 tarihine kadar ödenmesi hususunda yapılan duyuruda:

“Yönetim Kurulumuzun 02/05/2024 Tarihli ve 72/006 sayılı kararıyla 23.07.2009 tarih ve 27297 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 14.07.2009/15223 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na bağlı kooperatiflerde bir ortaklık payı değeri 100 (Yüz) Türk Lirasına yükseltildiği, bir ortaklık payının değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına yükselmesine yönelik söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve dayanağını oluşturan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü ile Kooperatifimiz Ana Sözleşmesinin 14, 15 ve 16’ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ortaklık taahhütnamesi ile ödemeyi taahhüt etmiş oldukları pay bedellerinin ödenmemiş kısmını teşkil eden sermaye borçlarını 24/06/2024 tarihi mesai saati bitimi olan saat 17:00’a kadar Kooperatifimiz merkez ya da şubelerine elden yada TR440001500158007297507418IBAN no.lu Türk Lirası hesabına ödemeleri, taahhüt ettikleri ortaklık pay bedellerini süresinde ödemeyen ortakların ortaklık hakkının 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 19’uncu Kooperatif Ana Sözleşmesinin 14’üncü maddesinde;

Kemah’ta minibüs devrildi: 1 kişi yaralı Kemah’ta minibüs devrildi: 1 kişi yaralı

“Yönetim Kurulu, sermaye yükümlülüklerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunanlara (ortaklara) vereceği iki uygun süre ile ortaklardan elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla bu husus mümkün olmazsa ilan borçlu ortakların en kolay ve emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere kooperatif merkezinde veya bağlı olduğu ilde buralarda da yoksa en yakın ilde çıkan bir gazetede ayrıca elektronik ortamda yapılır.

İlanın ihtiva eden yazıya borçlu ortağın/ortakların ortak no, ad-soyad, borç türü ve miktarına dair listeyi kooperatifin ve şubelerin kapısına, ortakların bulunduğu yerleşim merkezinin muhtarlık ilan yerine asılır. Ortaklardan sermaye yükümlülüklerinde borçlu veya sair ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerini istenir.

İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi, ilgilinin ana sözleşme veya diğer şekillerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez.“Hükmü çerçevesinde işlem yapılacağı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince (birinci) istek yerine geçmek üzere ortaklarımıza ilanen duyurulur.”