Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2023 yılına ait Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV)birinci taksit ödemesi yapıldı. İkinci taksiti ise kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Dikkatler Anayasa Mahkemesi’nin 28 Eylül’de görüşeceği ek MTV’ nin iptali için CHP tarafından açılan davaya yöneldi. Ek MTV’yi ödemeyen ve dava da açmayan araç sahipleri bakımından AYM’nin olası bir iptal kararı uygulanabilir ve vergi alınmayabilir.

otomabil 1

Araçların satış ve devrinin yapılabilmesi için MTV’nin ve ek MTV’nin ödenmesi gerekiyor. CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı. 6 Eylül’e kadar süre verilen ek MTV’nin birinci taksiti ödemesi yapılırken Anayasa Mahkemesi’nin iptal istemini görüşeceği tarih de belli oldu.

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre mahkeme, ek MTV'nin iptal istemini 28 Eylül tarihinde görüşecek. Ek MTV'nin ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

2el-arac-6-1695303936

ÖDENMEZSE NE OLACAK?

Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak. Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

KİMLER MUAF TUTULACAK?

Muş'ta lahana üretimi ekonomiye can veriyor Muş'ta lahana üretimi ekonomiye can veriyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna olacak.

Otomobil 2

Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların malikleri ve birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerden, adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunanlar ile deprem nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulunanlar veya bunlar adına veli, vasi, kanuni temsilciler ve konuya ilişkin olarak vekaletname ile tayin edilen vekillerce tebliğ ekinde yer alan "Ek MTV İstisna Talep Formu" ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici belgelerle taşıta dair mükellefiyetin bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurulması halinde taşıtlara tahakkuk ettirilen ek MTV terkin edilecek.