Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yüksek maaşla personel alacak

Motorine gece yarısı zam geldi! Motorine gece yarısı zam geldi!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında tam zaman istihdam edilmek üzere, sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel alınacak. Başvurular ne zaman yapılacak? 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere; tam zamanlı çalıştırılmak üzere, sözlü ve uygulamalı sınavla 11 (on bir) Sözleşmeli Bilişim personeli alınacaktır.

Ünvan                                                                 Ücret                                                           Tecrübe    Pozisyon

Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı   5 yıl       1

CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı                  Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı    5 yıl       2

Yazılım Mimarı                                                       Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı    5 yıl       2

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı           Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı    5yıl        2

Yazılım Geliştirme Uzmanı                             Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı    3 yıl       4

Başvuru yapacak adayların 2022 veya 2023 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile başvuru süresinin son günü itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde, İngilizce dilinde YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’ndan alınmış olan veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS puanının %30 (yüzde otuz)’ unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, belirtilen her pozisyon için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır.

 KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak, YDS puanı olmayanların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayların eşit puanlı olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak adayların listesi www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. 2 b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvurabilecektir.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda;  Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık,  Ücret tavanı 3 (üç) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık,  Ücret tavanı 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda Bilişim Personeli olarak çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR 1. KIDEMLİ CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 10000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip CBS projelerinde en az 5 (beş) yıl süre ile yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Python dili ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanlarından en az biri üzerinde coğrafi veri yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2. CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 5000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip CBS projelerinde en az 5 (beş) yıl süre ile yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Python dili ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanlarından en az biri üzerinde coğrafi veri yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 4. Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri formatları hakkında (SHP, GeoJSON,KML,SpatialLite) bilgi sahibi olmak,

3. YAZILIM MİMARI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 10000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 5000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

5. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 5000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 3 (Üç) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak

Özel Şartların devamı için Telefon: 0 (312) 5514111 - 5514026 - 5514065 Web : www.tkgm.gov.tr. e-posta: [email protected]

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

1. Başvurular 06.05.2024 tarihinden 10.05.2024 tarihi saat 17:00 ’a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir. 3. Adaylar sadece bir ünvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir. 4. Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, öğrenim durumları, KPSS ve YDS sınav sonuçları e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

 İSTENİLEN BELGELER

1.       Yabancı okul mezunları için denklik belgesi. 2. YDS dışında Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavı belgesi. (İngilizce dilinde) 3. Fotoğraflı öz geçmiş.(pdf formatında) 4. Mesleki tecrübeye ve çalışma sürelerine ilişkin SGK hizmet dökümü, referans mektubu, çalışma belgesi v.b. belgeler. (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyet sonrası süreler dikkate alınacaktır.) 5. Genel şartlarda belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belgeler. 6. Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (İstenilen sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

2.       SINAV TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak 08.07.2024 – 12.07.2024 tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Sınavda, adayın başvurduğu ünvan/pozisyona uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, bilinen programlama dili sayısı, yüksek lisans mezunu olunması ve dil puanı dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere; her pozisyon için asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları ve ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. DİĞER HUSUSLAR Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. İş bu ilanda yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İLETİŞİM Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA Genel Şartlar İçin Telefon : 0 (312) 5514517 - 5514716 - 5514484

Özel Şartlar İçin Telefon : 0 (312) 5514111 - 5514026 - 5514065 Web : www.tkgm.gov.tr. e-posta : [email protected]

Editör: Mehmet Yaşar Çiçek